Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας A.E.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος
Ταλάρης Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος
Ταμπουρέα Χριστίνα, Μέλος