Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο HOCO A.E.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αντσακλής Αριστείδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Οργανόγραμμα

Νέα