Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο HOCO A.E.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντσακλής Αριστείδης, Μέλος