Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο Medstem Services Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μέλος

Οργανόγραμμα

Νέα