Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο Medstem Services Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γύπαρης Αριστοτέλης , Μέλος