Τμήμα Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής

Υπηρεσίες Μαιευτικής Κλινικής
Εμβρυομητρική & Περιγεννητική Ιατρική
Στο Τμήμα Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής πραγματοποιούνται υπέρηχοι Ιατρικής Εμβρύου, όπου γενικότερα παρακολουθείται η εξέλιξη της κύησης (ελέγχεται η φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη του εμβρύου) και προγεννητικές διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδομήτριες επεμβάσεις στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο  τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όπως αμνιοπαρακέντηση, λήψη τροφοβλάστης, μείωση πολύδυμου κύησης κλπ.

Το Τμήμα Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του ΙΑΣΩ λειτουργεί υπό την Επιστημονική Διεύθυνση του Καθηγητή Μαιευτικής/Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αριστείδη Αντσακλή, MD, PhD, FRCOG, (Hon.), ενώ παράλληλα στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένους συνεργάτες-ειδικούς Ιατρικής Εμβρύου που διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα Fetal Medicine Foundation, καθώς και πολυετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα προγεννητικής διάγνωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τμήμα διατηρεί δυναμική συνεργασία με διεθνή κέντρα αναφοράς και διοργανώνει τακτικά επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή της συνεχούς εκπαίδευσης των ιατρών-συνεργατών του.  

Το Τμήμα διαθέτει ανεξάρτητη γραμματεία, άδεια χρήσης του διεθνώς αναγνωρισμένου λογισμικού ASTRAIA, επτά πλήρως οργανωμένα εξεταστήρια με προηγμένο υπερηχογραφικό εξοπλισμό τρισδιάτατης απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο 4D/HD Live, εξεταστήριο καρδιοτοκογραφικού ελέγχου καθώς και ειδικό χώρο συμβουλευτικής γονέων, υπό την καθοδήγηση ιατρικού συμβουλίου, σε περιστατικά που χρήζουν δεύτερης γνώμης. Το τμήμα υποστηρίζεται από τα κεντρικά εργαστήρια του ΙΑΣΩ ή συνεργάζεται με πιστοποιημένα εξωτερικά εργαστήρια για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.  

Στο Τμήμα Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής διενεργούνται όλες οι απαραίτητες  υπερηχογραφικές και επεμβατικές εξετάσεις προγεννητικής διάγνωσης. Στο τέλος κάθε υπερηχογραφικής εξέτασης παραδίδεται αναλυτική γνωμάτευση καθώς και εικόνες σε εκτύπωση.
 • Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας

  To υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας διενεργείται μεταξύ της 11ης και της 14ης εβδομάδας κύησης. Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος μελετάται η παρουσία υποδόριου υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου (αυχενική διαφάνεια) και προσδιορίζεται υπερηχογραφικά η ηλικία κύησης και η πιθανή ημερομηνία τοκετού. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ολοκληρώνεται με εργαστηριακή εξέταση δύο μητρικών ορμονών (PAPP-A, β-hcg) με σκοπό τον προσδιορισμό του κινδύνου εμφάνισης των τριών πιο συχνών χρωμοσωμικών ανωμαλιών (σύνδρομο Down/Τρισωμία 21, σύνδρομο Patau/Τρισωμία 13, σύνδρομο Edwards/Τρισωμία 18).
 • Υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου

  Το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου διενεργείται μεταξύ της 20ης και 24ης εβδομάδας κύησης. Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος μελετάται λεπτομερώς η εμβρυϊκή ανατομία και ανιχνεύεται η πλειονότητα των συγγενών ανωμαλιών, πιθανές πλακουντιακές ανωμαλίες καθώς και η πιθανότητα πρόωρου τοκετού.
 • Υπερηχογράφημα Doppler

  Το υπερηχογράφημα Doppler διενεργείται κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης μετά την 28η εβδομάδα κύησης (συνήθως μεταξύ 32ης και 33ης εβδομάδας κύησης) και εξετάζει την ανάπτυξη του εμβρύου, την ποσότητα του αμνιακού υγρού, τη θέση και τη μορφολογία του πλακούντα, τη ροή του αίματος στα αγγεία του εγκεφάλου του εμβρύου και στον ομφάλιο λώρο καθώς και την κινητικότητα του εμβρύου.
 • Βιοφυσικό Προφίλ

  Το Βιοφυσικό Προφίλ διενεργείται κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης και αποτελείται από δύο σκέλη: 1) το καρδιοτοκογράφημα (NST) κατά τη διάρκεια του οποίου μελετάται η κινητικότητα του εμβρύου σε συνθήκες ηρεμίας και 2) το υπερηχογράφημα Doppler.
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)

  Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT) μπορεί να διενεργηθεί από την 10η εβδομάδα κύησης  μέσω απλής αιμοληψίας από τη μητέρα και μελετά το γενετικό υλικό του εμβρύου. Στο τμήμα Ιατρικής Εμβρύου παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα πλέον αξιόπιστα τεστ μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου διεθνώς.  

   Ανάλογα με το τεστ που θα επιλέξετε, ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει ανίχνευση για:  

  • χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Τ21, T18, T13)
  • ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων του φύλου (σύνδρομο Turner, σύνδρομο Klinefelter, σύνδρομο Triple X, σύνδρομο Jacobs,  σύνδρομο XXYY)
  • μικροελλειπτικά σύνδρομα (σύνδρομο DiGeorge, σύνδρομο 1p36 deletion, σύνδρομο Cri-du-Chat, σύνδρομο Prader Willi, σύνδρομο Angelman, σύνδρομο 22q11.2 deletion, σύνδρομο Smith-Magenis, σύνδρομο Wolf-Hirschhorn)  
  • 50 μονογονιδιακά νοσήματα (Απαιτείται στοματικό επίχρισμα από τον βιολογικό πατέρα)

  Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος συστήνεται επεμβατικός έλεγχος με λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση προς επιβεβαίωση της διάγνωσης.   

  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του τμήματος  για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου. 

 • Αμνιοπαρακέντηση

  Η αμνιοπαρακέντηση διενεργείται μετά την 16η εβδομάδα κύησης (συνήθως μεταξύ 16ης και 19ης εβδομάδας κύησης) όταν υπάρχουν εργαστηριακά ή/και υπερηχογραφικά ευρήματα που καθιστούν απαραίτητο τον περαιτέρω έλεγχο, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την ηλικία της μητέρας και το ιατρικό ιστορικό της. Υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο γίνεται εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας διακοιλιακά και αναρροφάται μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού που μελετάται εργαστηριακά. Τα αποτελέσματα της ταχείας ανάλυσης (Qf-PCR) των βασικών χρωμοσωμάτων (Τ21, Τ18, Τ13, χρωμοσώματα φύλου) αναμένονται σε 2 εργάσιμες ημέρες, ενώ τα αποτελέσματα του καρυότυπου και του μοριακού καρυότυπου σε 10 εργάσιμες ημέρες. Τα αποτελέσματα έχουν αξιοπιστία που αγγίζει το 99,9%. Η αμνιοπαρακέντηση διενεργείται πάντοτε επί ενδείξεων καθώς υπάρχει ένα μικρό ρίσκο αποβολής που αντιστοιχεί στο 0,1% επιπλέον του γενικού πληθυσμού.
 • Λήψη τροφοβλάστης (CVS)

  Η λήψη τροφοβλάστης διενεργείται μεταξύ της 11ης και 14ης εβδομάδας, όταν υπάρχουν εργαστηριακά ή/και υπερηχογραφικά ευρήματα που καθιστούν απαραίτητο τον περαιτέρω έλεγχο, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την ηλικία της μητέρας και το ιατρικό ιστορικό της. Υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο γίνεται εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας διακοιλιακά και αναρροφάται μικρή ποσότητα χοριακών λαχνών από τον πλακούντα που μελετάται εργαστηριακά. Τα αποτελέσματα της ταχείας ανάλυσης (Qf-PCR) των βασικών χρωμοσωμάτων (Τ21, Τ18, Τ13, χρωμοσώματα φύλου) αναμένονται σε 2 εργάσιμες ημέρες, ενώ τα αποτελέσματα του καρυότυπου και του μοριακού καρυότυπου σε 10 εργάσιμες ημέρες. Τα αποτελέσματα έχουν αξιοπιστία που αγγίζει το 99,9%. Η λήψη τροφοβλάστης διενεργείται πάντοτε επί ενδείξεων καθώς υπάρχει ένα μικρό ρίσκο αποβολής που αντιστοιχεί στο 0,2% επιπλέον του γενικού πληθυσμού.
 • Μείωση πολύδυμων κυήσεων

  Η μείωση πολύδυμων κυήσεων  μπορεί να διενεργηθεί μεταξύ της 11ης και 12ης εβδομάδας κύησης. Αφορά στην επεμβατική διαδικασία μείωσης του αριθμού των εμβρύων όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις  για σοβαρές επιπλοκές τόσο για την μητέρα όσο και για τα έμβρυα.  Υπό συνεχή  υπερηχογραφικό έλεγχο γίνεται εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας διακοιλιακά και μέσω ενδοκαρδιακής έγχυσης χλωριούχου καλίου επέρχεται καρδιακή ασυστολία του επιλεγμένου εμβρύου. Η επεμβατική διαδικασία μείωσης ενέχει ρίσκο αποβολής 4% όταν ο αρχικός αριθμός των εμβρύων είναι τρία ενώ 6-8% όταν ο αρχικός αριθμός των εμβρύων είναι άνω των τεσσάρων.  
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Νέα