Προφιλ ιατρού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ, ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική