Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΣΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική