Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική