Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική