Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Συνεργάτης
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική