Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΥΛΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, Δ’ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική