Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΥΛΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, Δ’ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική