Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική