Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική