Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΙΛΑ

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική