Προφιλ ιατρού

ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, Δ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική