Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΥΜΠΑΣ

ΩΡΛ

 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1992: Πτυχίο Ιατρικής Universita degli Studi di Roma “ La Sapienza”– Facolta di Medicina e Chirurgia
  • 1995 – 1997: Ειδικευόμενος χειρουργικής
  • 1997 – 1999: Ειδικευόμενος Ω.Ρ.Λ., Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
  • 2000 – 2002: Ειδικευόμενος Ω.Ρ.Λ., Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»
  • 2003: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 2004 – 2005: Ειδικευμένος συνεργάτης, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
  • 2005 – 2010: Ιατρικό κέντρο Αθηνών (με αντικείμενο Ακοολογία – Νευροωτολογία) – Ταυτόχρονα συνεργάτης στην Ευρωκλινική Παίδων με αντικείμενο την Παιδολαρυγγολογία
  • 2005 έως σήμερα: Συνεργάτης ΙΑΣΩ General
  • 2010 έως σήμερα: ΙΑΣΩ Παίδων
  • Από το 2004: διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο