Προφιλ ιατρού

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΤΣΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CHECK UP
  1. Γενική Κλινική