Mία σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία για εμένα

Εμμανουήλ Διακομανώλης Ιατρός

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα η πρόσκληση για τη συγγραφή αυτού του άρθρου, που αφορά βασικά τη θητεία μου ως επιστημονικού διευθυντή και προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΣΩ τα τελευταία οκτώ χρόνια, περίπου μέχρι τον Αύγουστο του 2020.

Κεντρική θέση στην ιστορία αυτή, νομίζω, κατέχει η συντονισμένη προσπάθεια βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κλινική μας και η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ΙΑΣΩ.

Σήμερα έχουμε μετακινηθεί με γρήγορους ρυθμούς σε έναν καινούργιο κόσμο παροχής ιατρικών υπηρεσιών που, πέρα από τις σύγχρονες υποδομές, χρειάζεται και τη συμμετοχή άριστα εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.

Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον συντονισμό και τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών που συχνά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα σε μια κλινική η οποία απασχολεί περίπου 1.000 συνεργάτες (ιατρούς - γυναικολόγους), καθώς και τμήματα που είναι επανδρωμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο είχα την τιμή να προΐσταμαι, περιελάμβανε εξέχοντες Eπιστήμονες, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την αμέριστη συμπαράστασή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που είχαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΣΩ.

Η αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου περιελάμβανε την επίλυση επιστημονικών θεμάτων και την έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων, από τα οποία προέκυψαν δημοσιεύσεις σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά, που αντανακλούν τη δραστηριότητα των διευθυντών και ιατρών των επιμέρους επιστημονικών τμημάτων. Τελικός στόχος ήταν πάντα η βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του ΙΑΣΩ, προς όφελος των ασθενών της κλινικής μας.

Από τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή, η προσπάθεια αφορούσε κυρίως την ενσωμάτωση των σύγχρονων διεθνών standards στην καθημερινή πρακτική του ΙΑΣΩ.

Για τον σκοπό αυτό έγινε σημαντική, επίπονη και μακροχρόνια συνεργασία με τον Θεόδωρο Αδάμη, Διευθυντή του Α΄ Μ/Γ τμήματος, υπεύθυνου του τμήματος ιατρικού και κλινικού ελέγχου και τον Διευθυντή του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ομίλου ΙΑΣΩ, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. Η διαχρονική αυτή συνεργασία υπήρξε γόνιμη και βοήθησε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, που αφορούσαν στην ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια οδήγησε τελικά στην αναγνώριση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ομίλου ΙΑΣΩ, στις πραγματοποιηθείσες Επιθεωρήσεις των φορέων Πιστοποίησης TUV Hellas και του φορέα Διαπίστευσης Temos International.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ, για το οποίο ήμουν υπεύθυνος, εμπλουτίστηκε με νέους ομιλητές και θέματα που αφορούσαν τομείς της Μαιευτικής, της Γυναικολογίας, της Παιδιατρικής και άλλων ειδικοτήτων και προήγαγε την ενθάρρυνση και υποστήριξη κάθε επιστημονικής πρωτοβουλίας, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την εκπαίδευση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, προσπάθησα να καθιερώσω ένα ελεύθερο forum ανταλλαγής απόψεων, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του ιατρικού προσωπικού, που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων ιατρικών θεμάτων.

Καινοτομία αποτέλεσε, τα τελευταία χρόνια, η προσθήκη μιας ιδιαίτερης εκδήλωσης με καλεσμένους επιφανείς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θέματα που αφορούσαν τη φιλοσοφία, την ιστορία και τις επιστήμες γενικότερα.

Η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων υπήρξε βασικό στοιχείο της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ιατρών της κλινικής. Μεταξύ των πολλαπλών συνεδρίων που οργανώθηκαν από τα διάφορα Τμήματα της Κλινικής μας, σημαντική υπήρξε πάντα για μένα η ετήσια οργάνωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Κολποσκόπησης στην Αθήνα (The Athens Colposcopy Course), το οποίο επιμελήθηκα προσωπικά για πολλά χρόνια, με την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο προσέφερε αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην κολποσκόπηση και θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας, από την European Federation for Colposcopy and Cervical Pathology. Τα σεμινάρια αυτά παρακολούθησε διαχρονικά ένας εντυπωσιακός αριθμός ιατρών από όλη την Ελλάδα και επηρέασαν αποφασιστικά τις αντιλήψεις που ίσχυαν στον τομέα αυτόν, προς όφελος των ασθενών μας.

Τέλος, η θητεία μου στο ΙΑΣΩ ως Επιστημονικού Διευθυντή και Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου υπήρξε μία σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία για μένα. Για τον λόγο αυτόν, σήμερα, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΙΑΣΩ γενικότερα, που βοήθησε στη δύσκολη και αξιόλογη αυτή προσπάθεια, προφανώς χωρίς να μπορώ να αναφέρω ονομαστικά τον καθένα ξεχωριστά.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μαρίζα Καμηλάρη, της οποίας η βοήθεια και η γραμματειακή υποστήριξη στην οργάνωση του Επιστημονικού Προγράμματος του ΙΑΣΩ υπήρξε ανεκτίμητη, την Κατερίνα Φιολιτάκη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Εμπορική Διεύθυνση & το Τμήμα Marketing για την εποικοδομητική συνεργασία στην περιοδική έκδοση My life του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Ευχαριστώ, επίσης, τη Διοίκηση του ΙΑΣΩ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Dr Γεώργιο Σταματίου για τη φιλία και την άριστη συνεργασία μας, που συνέβαλε διαχρονικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά το ιατρικό προσωπικό και τους συνεργάτες του ΙΑΣΩ για την τιμή και τη χαρά που μου έδωσε η ενεργός συμμετοχή τους στις επιστημονικές εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της κλινικής.

Σας ευχαριστώ θερμά όλους.

Η αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου περιελάμβανε την επίλυση επιστημονικών θεμάτων και την έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων, από τα οποία προέκυψαν δημοσιεύσεις σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά, που αντανακλούν τη δραστηριότητα των διευθυντών και ιατρών των επιμέρους επιστημονικών τμημάτων. Τελικός στόχος ήταν πάντα η βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του ΙΑΣΩ, προς όφελος των ασθενών της κλινικής μας.

Ο Εμμανουήλ Διακομανώλης, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιδρυτής & Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, Founding member and past President of the European Federation for Colposcopy (EFC), Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ 2012-2020, αφηγείται το ταξίδι ζωής στο ΙΑΣΩ.

Συντάκτης Άρθρου

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Δείτε κι άλλα άρθρα του ιατρού

Σχετικά Άρθρα

Μικροαποτιτανώσεις στη μαστογραφία - Τι χρειάζεται να γνωρίζω;
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Μικροαποτιτανώσεις στη μαστογραφία - Τι χρειάζεται να γνωρίζω;
Μαιευτική - Γυναικολογική
28 Χρόνια συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών...
Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Ιατρός
28 Χρόνια συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών...
Γενική Κλινική
Breast cancer survivors
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Breast cancer survivors
Μαιευτική - Γυναικολογική
8+1 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Εμβρυομεταφορά
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8+1 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Εμβρυομεταφορά
Μαιευτική - Γυναικολογική
5 Κλινικές Παθολογικής Ογκολογίας ένας στόχος, η φροντίδα στον άνθρωπο!
ΙΑΣΩ
5 Κλινικές Παθολογικής Ογκολογίας ένας στόχος, η φροντίδα στον άνθρωπο!
Γενική Κλινική
Από το χωματόδρομο στη λεωφόρο
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Από το χωματόδρομο στη λεωφόρο
Μαιευτική - Γυναικολογική
Η ιατρική φροντίδα πρέπει να σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής
ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Η ιατρική φροντίδα πρέπει να σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής
Μαιευτική - Γυναικολογική
Κάθε ενέργεια ειναι αποτέλεσμα της συνείδησης μας
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κάθε ενέργεια ειναι αποτέλεσμα της συνείδησης μας
Μαιευτική - Γυναικολογική
25 χρόνια η φροντίδα της γυναίκας είναι το Α και το Ω
25 χρόνια η φροντίδα της γυναίκας είναι το Α και το Ω
Μαιευτική - Γυναικολογική
To νέο υπερσύγχρονο τμήμα Check-Up του ΙΑΣΩ - Για άνδρες και γυναίκες κάθε ηλι...
ΙΑΣΩ
To νέο υπερσύγχρονο τμήμα Check-Up του ΙΑΣΩ - Για άνδρες και γυναίκες κάθε ηλι...
Γενική Κλινική