Main Menu

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων

Βλαστικά κύτταρα: Πόσο χρήσιμα είναι

Βλαστικά κύτταρα: Πόσο χρήσιμα είναι Τα τελευταία χρόνια η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή για μεταμοσχεύσεις σε σχέση με τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη πηγή μεταμόσχευσης. Οι λόγοι είναι:

Η συμβατότητα δότη-λήπτη σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, ενώ με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) η μεταμόσχευση γίνεται και με μικρότερου βαθμού συμβατό δότη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μία τυχαία οικογένεια η συμβατότητα μεταξύ των μελών είναι 25%, ενώ όσον αφορά το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, μπορεί να είναι ακόμη και 50%.

Η εύρεση μοσχευμάτων ΟΠΑ είναι δυνατή αμέσως, ενώ το απαιτούμενο διάστημα για την εξεύρεση μοσχεύματος μυελού των οστών μπορεί να φτάσει και τους τρεις μήνες.

Επιπλέον, η λήψη μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που απαιτεί χειρουργείο και γενική αναισθησία, ενώ στο ΟΠΑ η λήψη είναι εύκολη και ακίνδυνη για το νεογνό και τη μητέρα και δεν διαρκεί πάνω από πέντε λεπτά.

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο ομφάλιος λώρος, εκτός από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, περιέχει και πολυδύναμα κύτταρα μη αιμοποιητικά (μεσεγχυματικά κύτταρα). Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων

Τα μεσεγχυματικά κύτταρα είναι κύτταρα τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν προς περισσότερα είδη κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού, όπως κύτταρα των οστών, των χόνδρων, του ήπατος, κύτταρα μυοκαρδίου, νευρικά κύτταρα και κύτταρα του δέρματος. Η ιδιότητα αυτή (πλαστικότητα) τα καθιστά χρήσιμα σε μελλοντικές εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής (ανάπλαση ιστών).

Κλινικές πειραματικές μελέτες ανά τον κόσμο έχουν δείξει ότι τα κύτταρα αυτά έχουν αρκετές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις εμφράγματος του μυοκαρδίου, σκλήρυνσης κατά πλάκας, εγκεφαλικών επεισοδίων, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, επιδιόρθωσης βλαβών του νωτιαίου μυελού, μυϊκής δυστροφίας και αναγέννησης οστού, χόνδρου, συνδέσμων και δέρματος.

Cryobanks International Services Athens

H Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων Cryobanks International Services Athens του Ομίλου ΙΑΣΩ είναι η επιστημονικά και τεχνολογικά αρτιότερη τράπεζα φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστού ομφαλίου λώρου στην Ελλάδα.

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων Η Τράπεζα φυλάσσει τα μοσχεύματά της στα εργαστήριά της, εντός των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ, με αποτέλεσμα η επεξεργασία του δείγματος να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή, εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας των κυτταρικών πληθυσμών και της βιωσιμότητας του δείγματος.

Δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια των δειγμάτων, η Cryobanks ακολουθεί διαδικασίες σύμφωνα με τα πρότυπα ηγετικών διεθνών οργανισμών ελέγχου και θέσπισης προδιαγραφών, όπως ο ΑΑΒΒ (www.aabb.org), αλλά και ο οργανισμός Netcord-Fact (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy).

Για ένα αγαθό τόσο σημαντικό είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη. Η αρχική τεχνογνωσία της Cryobanks για την επεξεργασία, απομόνωση και κρυοσυντήρηση αιμοποιητικών κυττάρων προήλθε από την αμερικανική Cryobanks International, πρωτοπόρο στον τομέα της.

Έκτοτε, με τη συνδρομή του δυναμικού της εταιρείας, καθώς και ιατρών και επιστημόνων του Ομίλου ΙΑΣΩ και διεθνών ερευνητικών κέντρων, η Cryobanks βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Οι υπηρεσίες μας

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων Στην Cryobanks International Services of Athens η οικογένεια φυλάσσει βλαστικά κύτταρα για το ίδιο το παιδί. Παρέχεται 20ετής φύλαξη και υπάρχει το δικαίωμα (μετά τη λήξη των 20 χρόνων φύλαξης) να ζητηθεί παράταση φύλαξης των κυττάρων. Κάτοχοι του μοσχεύματος θεωρούνται οι δύο γονείς και το ίδιο το τέκνο μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι δεξαμενές φύλαξης των μοσχευμάτων βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην κλινική ΙΑΣΩ στην Cryobanks, σε απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες και συστήματα ασφαλείας επί 24ώρου βάσεως.

Η κάθε δεξαμενή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή-μόνιτορ για να ελέγχεται η θερμοκρασία, το επίπεδο πλήρωσης, κ.λπ. Στο κτίριο υπάρχει υπηρεσία ασφαλείας επί 24ώρου βάσεως, με προσωπικό το οποίο επιβλέπει το χώρο συνεχώς.

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα

Η λήψη πραγματοποιείται από το μαιευτήρα-γυναικολόγο αμέσως μετά τον τοκετό και την περίδεση του ομφαλίου λώρου. Η σωστή συλλογή του αίματος είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επεξεργασία και αποθήκευσή του.

Επεξεργασία και φύλαξη ΟΠΑ

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων Οι γονείς πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το πακέτο συλλογής, το οποίο πρέπει να διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση (σε θερμοκρασία δωματίου), μέχρι να το παραδώσουν στο μαιευτήρα πριν από τον τοκετό.

Η συλλογή γίνεται αμέσως μετά από τον τοκετό σε ειδικά αποστειρωμένο ασκό και το αίμα αποστέλλεται στο εργαστήριό μας. Μετά την κωδικοποίηση του δείγματος, η επεξεργασία πραγματοποιείται αμέσως μετά από τη συλλογή, εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας των κυτταρικών πληθυσμών και της βιωσιμότητας του δείγματος. Η επεξεργασία, με βάση την τεχνογνωσία της Cryobanks, έχει ως στόχο την απομάκρυνση της πλειονότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση των λευκών αιμοσφαιρίων στο τελικό μόσχευμα, αφού μέσα σε αυτά βρίσκονται τα βλαστικά κύτταρα, και τη βαθμιαία κατάψυξη του μοσχεύματος σε ελεγχόμενες μονάδες κατάψυξης (CRF). Στη συνέχεια, τα μοσχεύματα μεταφέρονται στα δοχεία υγρού αζώτου, όπου η θερμοκρασία διατηρείται σταθερά στους -196⁰C, όπου και παραμένουν για 20 έτη.

Ιστός ομφαλίου λώρου

Η συλλογή του ομφαλίου λώρου πραγματοποιείται από το μαιευτήρα-γυναικολόγο αμέσως μετά τον τοκετό σε άσηπτες συνθήκες, με πρότυπο εργαστηριακό εξοπλισμό, σε ειδικά αποστειρωμένους χώρους. Μετά την απομάκρυνση του νεογνού από τη μητέρα, ο μαιευτήρας-γυναικολόγος θα κόψει τμήμα του ομφάλιου λώρου και θα το τοποθετήσει στο ειδικό δοχείο συλλογής.

Επεξεργασία και φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου

Η επεξεργασία του δείγματος στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή, εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας των κυτταρικών πληθυσμών και της βιωσιμότητας του δείγματος. Πραγματοποιείται βαθμιαία κατάψυξη του μοσχεύματος σε ελεγχόμενες μονάδες κατάψυξης (CRF). Εν συνεχεία, τα μοσχεύματα μεταφέρονται στα δοχεία υγρού αζώτου, όπου η θερμοκρασία διατηρείται σταθερά στους -196⁰C, όπου και παραμένουν για 20 έτη.

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων

Η διαδικασία λήψης ομφαλοπλακουντιακού αίματος και συλλογής ομφαλίου λώρου είναι απλή, διαρκεί περίπου πέντε λεπτά και είναι εντελώς ακίνδυνη για το παιδί και τη μητέρα, δεδομένου ότι πραγματοποιείται μετά τον τοκετό.

Ποιά είναι η διαφορά μεσεγχυματικών κυττάρων και αιμοποιητικών κυττάρων;

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα δεν έχουν αιμοποιητική δραστηριότητα, έχουν όμως μεγάλη «πλαστικότητα». Μπορούν να δημιουργήσουν τύπους κυττάρων, όπως κύτταρα των οστών, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, μυοκύτταρα, κύτταρα του μυοκαρδίου, νευρικά κύτταρα και κύτταρα του δέρματος (πειραματικά πρωτόκολλα).

Η απομόνωσή τους μπορεί να γίνει από ένα μικρό κομμάτι του ομφαλίου λώρου 15-20 εκ., αμέσως μετά από τον τοκετό.

Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας των κυττάρων του αίματος και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Εντοπίζονται σε μεγάλους αριθμούς, κυρίως στο μυελό των οστών, καθώς επίσης και στο αίμα του ομφαλίου λώρου, αλλά και το περιφερικό αίμα.

Είναι γνωστό ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να απομονωθούν από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το οποίο συλλέγεται αμέσως μετά από τον τοκετό.

Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς;

Επειδή η επιλογή φύλαξης είναι σοβαρή υπόθεση, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Εάν υπάρχει πιστοποίηση για τη διασφάλιση της ποιότητας από έγκριτους φορείς (AABB, Netcord-Fact, UK-NEQAS, Ε.ΣΥ.Δ., κ.λπ.).
  2. Εάν υπάρχει συνεργασία με νοσοκομείο ή με κάποιο μεγάλο ερευνητικό κέντρο.
  3. Εάν η επεξεργασία, ο ποιοτικός έλεγχος και η αποθήκευση του δείγματος πραγματοποιούνται σε ίδια εργαστήρια ή το δείγμα αποστέλλεται στο εξωτερικό.

1. www.aabb.org / 2. www.celltherapysociety.org / 3. www.ukneqas.org.uk / 4. www.esyd.gr

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων

Διαπιστεύσεις-Πιστοποιήσεις

Η Cryobanks του Ομίλου ΙΑΣΩ είναι η μόνη διαπιστευμένη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει λάβει κατ’ εξακολούθηση διαπίστευση από τον οργανισμό ΑΑΒΒ, τηρώντας τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών (επεξεργασία και φύλαξη των μοσχευμάτων), η οποία παραμένει σταθερή αξία στη λειτουργία της Cryobanks.

Το εργαστήριο της Cryobanks τελεί υπό το συνεχή έλεγχο του ΑΑΒΒ.

Το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής (Flow Cytometry), τμήμα της Medstem Services Α.Ε. του Ομίλου ΙΑΣΩ, έχει λάβει αντίστοιχες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 (TUV Hellas), καθώς και από το διεθνή οργανισμό UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Schemes for Leukocyte Immunophenotyping), το οποίο κατατάσσει το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής της Medstem Services Α.Ε. ανάμεσα στα πέντε καλύτερα εργαστήρια ανά τον κόσμο, με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο 2007 και συνεχίζουν σε ετήσια βάση.

Επίσης, η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας (εξωτερικός έλεγχος ποιότητας από το αιματο¬λογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών) ελέγχει το Τμήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας από το 2008 και η απόδοσή του μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετική.

Λεωφ. Κηφισίας 37-39 / T.K. 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 8011 11 4444 (χωρίς χρέωση) και 210 6105020 / Fax: 210 6105711
www.cryobanks.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Newsletter