Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική