Ογκολογικό Συμβούλιο
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000
Μέσω του Ογκολογικού Συμβουλίου, ομάδα ειδικών παρέχει τις βέλτιστες δυνατές θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με κακοήθη γυναικολογική νόσο. 

Σκοπός της δημιουργίας του Ογκολογικού Συμβουλίου (Ο.Σ.) είναι η διαχείριση ασθενών με κακοήθη γυναικολογική νόσο, που αποσκοπεί στην ακριβή διάγνωση, την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση και την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της στενής συνεργασίας του θεράποντος ιατρού με μια ομάδα ειδικών.

Η ομάδα αυτή μπορεί να ανήκει σε μια κλινική ή να συγκροτείται περιοδικά για την αντιμετώπιση της κάθε ασθενούς εξατομικευμένα. Στη σύνθεσή της μετέχουν εκτός από τον θεράποντα ιατρό ένας χειρουργός γυναικολόγος - ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής, ένας παθολόγος ογκολόγος, ένας παθολογοανατόμος, ένας ακτινολόγος και οποιοσδήποτε εξειδικευμένος ιατρός χρειαστεί. Είναι δυνατόν επίσης να συμμετέχουν και άλλοι πάροχοι υγείας, όπως ψυχολόγος, νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργός, φυσιοθεραπευτής.  

Η παραπομπή της ασθενούς με κακοήθη νόσο από τον θεράποντα ιατρό στο Ογκολογικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτική, με βάση τη νομοθεσία στον δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Η ασθενής δύναται με πρωτοβουλία της να ζητήσει την εξέταση του ιατρικού φακέλου της από το Ο.Σ.- Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας. Μέσω του Ο.Σ.- Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας, η ομάδα των ειδικών παρέχει τις βέλτιστες δυνατές θεραπευτικές επιλογές. Αυτό μπορεί να αφορά τη χειρουργική, τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τον συνδυασμό τους ή οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέμβαση και είναι εφικτή η ένταξη της ασθενούς σε κάποια κλινική μελέτη.

Στο συμβούλιο ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία. Παρουσιάζονται από τον θεράποντα ιατρό τα δεδομένα της νόσου της ασθενούς, ανασκοπούνται, ελέγχονται και αξιολογούνται. Με βάση αυτά, το Ο.Σ.αποφασίζει και προτείνει την ενδεδειγμένη για την ασθενή θεραπευτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη το κληρονομικό και το ατομικό αναμνηστικό.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο μοριακό προφίλ της νόσου και την πιθανή εφαρμογή στοχεύουσας θεραπείας, με βάση τις παθολογικές γενετικές αλλαγές που ανευρίσκονται. Σε νεότερης ηλικίας ασθενείς καταβάλλεται μέριμνα για την ορθή αντιμετώπιση της νόσου με παράλληλη διατήρηση της γονιμότητας, χωρίς βεβαίως επιβάρυνση της πρόγνωσης. Περιγράφονται οι δυνατές επιλογές, αναλύονται οι κίνδυνοι και προτείνεται η κατάλληλη λύση. Η ασθενής και ο θεράπων ιατρός της ενημερώνονται εγγράφως για τις επιλογές που προτείνονται.

Η αντιμετώπιση ασθενών με κακοήθη νόσο από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων είναι απόλυτα επιβεβλημένη, στο πλαίσιο μιας ειδικής κλινικής ή ενός Ογκολογικού Συμβουλίου, για την επίτευξη του βέλτιστου διαγνωστικού και θεραπευτικού αποτελέσματος.

Τα οφέλη για την ασθενή είναι επιγραμματικά τα εξής:

  • Επίσπευση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, μέγιστη συναίνεση στη συνολική προσέγγιση της ασθενούς, ελάττωση των σφαλμάτων ή και επανάληψης των ίδιων εξετάσεων.
  • Διασαφήνιση του σχεδιασμού της θεραπείας, ελάττωση της ποικιλομορφίας της γνώμης μεταξύ των ιατρών και διασφάλιση της καλύτερης κλινικής εφαρμογής, υιοθέτηση και εφαρμογή πολύπλοκων θεραπειών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
  • Επικέντρωση των ιατρών και σε άλλα προβλήματα της ασθενούς (κοινωνικά, συναισθηματικά, διατροφικά και ποιότητας ζωής).
  • Αύξηση ικανοποίησης της ασθενούς (λιγότερες επισκέψεις, διαφορετικές γνώμες).
  • Επιμόρφωση και υποστήριξη των μελών της οικογένειας.

Μέσω του Ο.Σ. - Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ πραγματοποιούνται:

  • H αρχειοθέτηση και η καταγραφή όλων των ογκολογικών ιστορικών και των αποφάσεων μέσω του SAP (Systems Applications and Products in Data Processing) του ΙΑΣΩ.
  • Η καταγραφή τους για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών.
  • Η στατιστική μελέτη των περιστατικών.

Καρπό της επιστημονικής δραστηριότητας των μελών του Ο.Σ.- Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας αποτελούν οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, η συμμετοχή σε επιστημονικές ομιλίες και παρουσιάσεις, η διοργάνωση σεμιναρίων και η συμμετοχή σε προγράμματα κλινικών δοκιμών.

Κλειδί στην επιτυχή λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ.- Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ αποτελεί η ειλικρινής συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ του θεράποντος ιατρού, των μελών του Ογκολογικού Συμβουλίου και της ασθενούς. Ενδεικτικό της ασφαλούς λειτουργίας του αποτελεί και το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία δεν έχει ασκηθεί ουδεμία δίωξη για αστική ή ποινική ευθύνη ιατρού, από ασθενείς με κακοήθη γυναικολογική νόσο.

Το Ο.Σ.- Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ έχει ελεγχθεί και εναρμονίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της πιστοποίησης του ΙΑΣΩ, από το 2012 και εν συνεχεία κατά ISO 9001: 2015 από την TUV HELLAS, από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας. Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί από το Temos International Healthcare Accreditation από το 2013 και διαπιστευθεί από το 2019. Έχει καθορισμένους όρους λειτουργίας (Terms of reference) και ελέγχεται ετησίως από τους ανωτέρω φορείς για την πλήρη εναρμόνισή του.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού: