Προφιλ ιατρού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ, ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική