Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική