Προφιλ ιατρού

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική