Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική