Παθολογική Ογκολογία-Χημειοθεραπεία

Ογκολογικό Κέντρο
Παθολογική - Ογκολογία
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000
Πέντε Κλινικές Παθολογικής Ογκολογίας στελεχωμένες με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για τη παρακολούθηση και τη θεραπεία ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες.

Η Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και λειτουργεί με τις πλέον σύγχρονες συνθήκες, όσον αφορά στην ημερήσια νοσηλεία για χορήγηση χημειοθεραπευτικής αγωγής, αλλά και στην νοσηλεία για τη διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων.

Οι κλινικές Παθολογικής Ογκολογίας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τα διαγνωστικά και εργαστηριακά τμήματα (κεντρικά εργαστήρια, ιατρικές απεικονίσεις, παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο, πυρηνική ιατρική) καθώς και με το Κέντρο Ατινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών.