Παθολογική Ογκολογία-Χημειοθεραπεία

Ογκολογικό Κέντρο
Α΄Κλινική Παθολογική Ογκολογία-Χημειοθεραπεία

Η ιστορία της

Η Α΄ Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας ή Ογκολογική Μονάδα, όπως παλαιότερα ονομαζόταν, πλαισίωσε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ΙΑΣΩ την κοινή προσπάθεια παροχής βέλτιστων υπηρεσιών υγείας. Στα 25 αυτά χρόνια υπήρξε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα.

Οι στόχοι της  

Εξειδικεύεται στη διάγνωση και θεραπεία των συμπαγών όγκων. Οι πιο σύγχρονες ακαδημαïκές ιατρικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Η προσέγγιση του ασθενούς πραγματοποιείται πάντοτε σε στενή συνεργασία με συναδέλφους από άλλα εξειδικευμένα τμήματα. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη θεραπεία στον κάθε ασθενή δηλαδή, να εγγυηθούμε ιατρική περίθαλψη υψηλής ειδίκευσης σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.  

Δίνουμε επίσης μεγάλη σημασία στην υποστηρικτική αγωγή των ασθενών. Αυτό περιλαμβάνει τη θεραπεία του πόνου και των διατροφικών προβλημάτων καθώς και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική φροντίδα τους. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα μας συμπληρώνεται από το κατάλληλο προσωπικό.  

Το χαρακτηριστικό της Α΄ Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας είναι η διαρκής προσπάθεια για ένα ζεστό, ασφαλές και ενσυναίσθητο περιβάλλον το οποίο προσφέρει αναλυτική ενημέρωση, συζήτηση και αποτελεσματική θεραπεία.

Οι Υπηρεσίες μας

Αντιμετωπίζουμε όλους τους συμπαγείς όγκους σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα τμήματα των απεικονίσεων, της ακτινοθεραπείας, το παθολογοανατομικό εργαστήριο και τα τμήματα χειρουργικής ογκολογίας, γυναικολογικής ογκολογίας κ.λπ. Η απόφαση για τη συνολική διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση κάθε ασθενούς λαμβάνεται συλλογικά μετά από αναλυτική συζήτηση στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Γυναικολογικής Ογκολογίας είναι από τις πρώτες δομές που έλαβαν και έχουν μέχρι τώρα εξωτερική διαπίστευση στον Όμιλο ΙΑΣΩ.

Εφαρμόζουμε τα πλέον σύγχρονα πρωτόκολλα συστηματικής (φαρμακευτικής) θεραπείας του καρκίνου και οι χορηγούμενες θεραπείες μας είναι πάντοτε στο πλαίσιο των τρεχουσών εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και θεραπείες στο πλαίσιο κλινικών μελετών.

Εξειδικευμένες δραστηριότητες

Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου και τη διατήρηση της γονιμότητας των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Η προσέγγιση αυτή είναι πολυπαραγοντική και γίνεται με τη στενότερη συνεργασία της Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας και της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Ένα άλλο θέμα ενδιαφέροντος αφορά την αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων κατά τη διάρκεια της κύησης. Στην προσέγγιση των ασθενών είναι πολύτιμη η συνεργασία με τη Μονάδα Προγεννητικού Ελέγχου. Τέλος, η συνεργασία με γενετιστές/μοριακούς βιολόγους έδωσε τη δυνατότητα στην Α΄ Ογκολογική Κλινική να αναδειχθεί ευρέως σε θέματα κληρονομικού καρκίνου και γενετικής συμβουλευτικής.

Κλινικές μελέτες

Η Α΄ Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας συμμετέχει σε μεγάλες διεθνείς μελέτες ανάπτυξης νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, ανοσοθεραπειών και θεραπειών μοριακής στόχευσης. 

Υποδομές

Προσφέρει πλήρη ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Οι θεραπείες ημερήσιας νοσηλείας χορηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, που είναι μία εύκολα προσβάσιμη μονάδα με εξωτερικά ιατρεία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη φροντίδα στους ασθενείς μας, υπάρχει η στενότερη συνεργασία μεταξύ της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και της αιματο-ογκολογικής νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Διεθνείς συνεργασίες

Η Α΄ Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας είναι επανδρωμένη από ιατρικό ακαδημαïκό προσωπικό με εμπειρία στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού και της χώρας. Επιπλέον, η μακρόχρονη και πλούσια ερευνητική παραγωγή των ιατρών της, της έδωσε διεθνή αναγνώριση. Ως εκ τούτου υπάρχει αφ’ ενός συνεργασία με τα μεγαλύτερα ογκολογικά κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε θέματα κλινικής πρακτικής, συμβουλευτικής και αντιμετώπισης των ασθενών, αλλά και η συμμετοχή των ιατρών της σε διεθνή fora, όπως είναι οι επιτροπές σχεδιασμού και διενέργειας κλινικών μελετών, επιτροπές σύνταξης κατευθυντηρίων οδηγιών, διεθνή προγράμματα διδασκαλίας. 

Εκπαίδευση και κοινωνική ενημέρωση

Η Α΄ Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας συμμετέχει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΙΑΣΩ, αλλά και σε καμπάνιες ενημέρωσης της κοινότητας για τη πρόληψη και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο. Ενδεικτικά αναφέρεται η διοργάνωση εντός του Ομίλου των ετήσιων συνεδρίων των «Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία», που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση του συνόλου των εξελίξεων στην αγωγή των νεοπλασμάτων. 

        
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Νέα