Παθολογική Ογκολογία-Χημειοθεραπεία

Ογκολογικό Κέντρο
Δ΄ Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2020 με Διευθύντρια την Παθολόγο -Ογκολόγο κα. Δήμητρα Καναλουπίτη, η οποία μετά από πολυετή εκπαίδευση, παραμονή και εργασία σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες στις Η.Π.Α, επέστρεψε στην πατρίδα με το όραμα να προσφέρει αντιστοίχου επιπέδου ογκολογικές υπηρεσίες στους Έλληνες ασθενείς.
 • Στόχοι

  Στόχος της κλινικής είναι η ολοκληρωμένη, εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς. Από την αρχική διερεύνηση και διάγνωση του καρκίνου, η ομάδα μας περιβάλλει τον ασθενή και τους οικείους του με επίγνωση και ενσυναίσθηση της ψυχικής κατάστασης, των αναγκών και των ανησυχιών τους προκειμένου να δημιουργηθεί και εδραιωθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης, πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το θεραπευτικό πλάνο και θα επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα περίθαλψης.

  Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς καθοδηγείται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της  Ευρωπαϊκής (ESMO) και Αμερικανικής (ASCO) Ογκολογικής Κοινότητας και περιλαμβάνει τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα χημειοθεραπείας, ανοσοθεραπείας, μοριακά στοχευμένης θεραπείας/βιολογικών θεραπειών.

 • Δομή - Συνεργάτες

  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρούς Ογκολόγους-Παθολόγους με άριστη επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση όλων των συμπαγών όγκων (μαστού, μελανώματος, γυναικολογικού καρκίνου, καρκίνου του παχέος εντέρου, καρκίνου του πνεύμονα, καρκίνων κεφαλής/τραχήλου και λοιπών νεοπλασιών). Η Διευθύντρια της κλινικής κα Καναλουπίτη είναι τακτική προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διεθνή και ελληνικά ογκολογικά συνέδρια. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης, τα στελέχη της κλινικής συμμετέχουν ανελλιπώς σε επιστημονικά συνέδρια και ενημερώνονται για τις νεότερες εξελίξεις στην ογκολογική πρακτική.

  Μεταφέροντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία από το εξωτερικό, η κλινική έχει δομηθεί με πρότυπο την οργάνωση μεγάλων ογκολογικών μονάδων των Η.Π.Α, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αβίαστη ροή των διαδικασιών, αλλά και η άνετη διαχείριση των ασθενών κατά τη διάρκεια των θεραπειών τόσο στην κλινική ημέρας/τμήμα χημειοθεραπειών όσο και κατά την διάρκεια της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Η κλινική διατηρεί πλήρως ενημερωμένο και επικαιροποιημένο ιατρικό φάκελο/αρχείο κάθε ασθενούς, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και αντικειμενική αξιοποίησή του στη λήψη επιμέρους ιατρικών αποφάσεων.

   
  Η κλινική μας συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ και το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

 • Το έργο της Κλινικής μας πλαισιώνεται από

  • Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στις ιδιαιτερότητες της φροντίδας του ογκολογικού ασθενούς.
  • Έμπειρο δίκτυο κλινικών ιατρών όλων των ειδικοτήτων για την αρτιότερη διεπιστημονική προσέγγιση.
  • Κλινική διατροφολόγο για την εναρμόνιση των ατομικών διατροφικών αναγκών και διασφάλιση ικανοποιητικής ποσοτικής και ποιοτικής θρέψης.
  • Κλινική ψυχολόγο με ειδίκευση στον ογκολογικό ασθενή, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη της ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης του ασθενούς όσο και των οικείων του και των φροντιστών του.
  • Αναισθησιολόγους και επεμβατικούς ακτινολόγους για τη διαχείριση του πόνου και την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών μας.
  • Άρτια εξοπλισμένη ομάδα φυσιοθεραπείας (αναπνευστικής/κινησιοθεραπείας /εργοθεραπείας)
  • Τμήμα Γενετικής Συμβουλευτικής και Κληρονομικού καρκίνου.
  • Έμπειρη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη  για τη διαχείριση και επίλυση πρακτικών ζητημάτων (ασφαλιστικά, εργασιακά, συναλλαγές με τις υπηρεσίες Υγείας).
 • Επιστημονική Δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα

  Η κλινική έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και μέλη της ομάδας έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργατικές κλινικές μελέτες. Επιπλέον, διατηρεί στενή επαφή με ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού με πρόσβαση σε ερευνητικά πρωτόκολλα που δεν είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα προκειμένου οι ασθενείς μας να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε νέες καινοτόμες αντινεοπλασματικές θεραπείες.

  Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της κας Καναλουπίτη στο Κέντρο Αναφοράς Μελανώματος του Advocate Lutheran General Hospital στο Σικάγο, στα άμεσα σχέδια της Δ´ Ογκολογικής Κλινικής εντάσσεται η δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Μελανώματος με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία του.

  Στα στενά ενδιαφέροντα της ομάδας μας περιλαμβάνονται η παρηγορητική και ανακουφιστική φροντίδα του ασθενούς και η ανάπτυξη διεπιστημονικών δικτύων φροντίδας του βαρέως πάσχοντος στο νοσοκομείο, στην κοινότητα και κατ’ οίκον.  Επιπρόσθετα,  κύριο μέλημά μας είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών που επιβίωσαν μεν από τον καρκίνο, αντιμετωπίζουν όμως χρόνια συννοσηρότητα ως αποτέλεσμα της νόσου και των θεραπειών (Survivorship).

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος: