Γραπτή Πολιτική του ΙΑΣΩ για την Προώθηση και την Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού

Γραπτή Πολιτική του ΙΑΣΩ για την Προώθηση και την Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού

 

Η γραπτή πολιτική η οποία ακολουθείται στην Κλινική για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στην περίοδο της λοχείας.

Στο Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ», το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι πεπεισμένοι ότι ο Μητρικός Θηλασμός είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να ταΐσει μια γυναίκα το μωρό της, αφού υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την υγεία τόσο του νεογνού όσο και της μητέρας.

Όλες οι μητέρες έχουν δικαίωμα να λάβουν ξεκάθαρη και αντικειμενική πληροφόρηση, που θα τις οδηγήσει να κάνουν μια πλήρως ενημερωμένη επιλογή για το πώς θα ταΐσουν και θα φροντίσουν το μωρό τους.

Οι στόχοι της Πολιτικής είναι:

Να επιβεβαιωθεί ότι τα πλεονεκτήματα του Μητρικού Θηλασμού και οι πιθανοί κίνδυνοι από τη χορήγηση του ξένου γάλατος έχουν συζητηθεί με όλες τις γυναίκες, ώστε να κάνουν μια πληροφορημένη επιλογή για το πώς θα ταΐσουν το μωρό τους.

Να μπορέσει το Υγειονομικό Προσωπικό να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, όπου όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να θηλάσουν τα μωρά τους αποκλειστικά για 6 μήνες και εν συνεχεία το μητρικό γάλα να είναι τμήμα της διατροφής του παιδιού για τον πρώτο χρόνο και παραπάνω.

Να ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων, ώστε να αναπτυχθεί μια γενικότερη κουλτούρα γύρω από τον Μητρικό Θηλασμό.

Πώς υποστηρίζεται αυτή η πολιτική

Για να αποφευχθούν οι αντικρουόμενες συμβουλές, όλο το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική για το Μητρικό Θηλασμό. Όποια απόκλιση από αυτή την πολιτική πρέπει να αιτιολογείται και να καταγράφεται στο ιστορικό της μητέρας ή του νεογνού.

Δεν πρέπει να γίνεται επίδειξη ή διαφήμιση οποιουδήποτε αντικειμένου προέρχεται από εταιρείες που παράγουν υποκατάστατα γάλατος, μπουκάλια, πιπίλες ή θηλές σε κανένα σημείο της Κλινικής. Αυτό περιλαμβάνει ακόμα και τα διαφημιστικά δώρα που τυχόν δίνονται στο προσωπικό και φέρουν το σήμα της εταιρείας. Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή δειγμάτων στις μητέρες και στις εγκύους που να περιέχουν υποκατάστατα Μητρικού Γάλακτος, καθώς και η επαφή των μητέρων με τους αντιπροσώπους των εταιρειών βρεφικού γάλακτος.

Στους γονείς που μετά από πλήρη ενημέρωση επιλέξουν να δώσουν στο μωρό τους ξένο γάλα, πρέπει να τους γίνει επίδειξη για το πώς θα ετοιμάζουν σωστά το γεύμα του. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο κατά την περίοδο της λοχείας και όχι κατά την εγκυμοσύνη.

Πώς επικοινωνείται η Πολιτική Μητρικού Θηλασμού

Η Πολιτική Θηλασμού / διατροφής νεογνών είναι γραπτή, αναφέρεται στα Δέκα Βήματα για επιτυχή Μητρικό Θηλασμό, στον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας των Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και βρίσκεται σε όλα τα Μαιευτικά Τμήματα, είναι δηλαδή προσιτή σε όλο το προσωπικό που φροντίζει μητέρες και νεογνά, ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτή και να ενημερωθεί.

Περιλαμβάνει γραπτές οδηγίες κατανοητές σε όλους, ενώ καθίσταται σαφές πως το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό δεσμεύεται για την υλοποίησή τους. Το νέο προσωπικό πρέπει να ενημερώνεται για την Πολιτική Μητρικού Θηλασμού άμεσα.

Εκπαίδευση του Προσωπικού

Το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Βοηθητικό) που έχουν επαφή με έγκυες, με μητέρες και με νεογνά, λαμβάνει εκπαίδευση στη διαχείριση του Μητρικού Θηλασμού, σε επίπεδο τέτοιο που αναλογεί στην επαγγελματική τους ιδιότητα, ενώ επιπλέον συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στη διαχείριση της γαλουχίας. Επίσης εκπαιδεύονται ώστε να υποστηρίζουν και να περιθάλπουν μητέρες που δεν θηλάζουν.

Το νέο προσωπικό πρέπει να λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψή του. Η εκπαίδευση αναφέρεται στα «Δέκα Βήματα», στις συμβουλές για το Μητρικό Θηλασμό, τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και των επακόλουθων ψηφισμάτων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.). Επιπλέον αναφέρεται στη διατροφή των νεογνών που δεν θηλάζουν.

Στην Κλινική μας διεξάγονται Σεμινάρια Μητρικού Θηλασμού, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Οι θεματικές ενότητες αναλύονται και παρουσιάζονται από Ιατρούς Γυναικολόγους, Παιδιάτρους και Μαίες της Κλινικής μας, με στόχο την απόκτηση της ανάλογης επιστημονικής γνώσης.

Επίσης το Νοσηλευτικό Προσωπικό συμμετέχει σε αντίστοιχες ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνονται από άλλα Νοσοκομεία καθώς και από τον Επιστημονικό Σύλλογο Μαιών - Μαιευτών.

Επιπλέον στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων της Κλινικής, συμπεριλαμβάνεται ενότητα με θέμα τον Μητρικό Θηλασμό.

Ενημέρωση εγκύων για τα πλεονεκτήματα και τη διαχείριση του Μητρικού Θηλασμού

Σκοπός μας είναι οι έγκυες να λάβουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με το Μητρικό Θηλασμό, και να προετοιμαστούν έτσι ώστε να εγκατασταθεί ευκολότερα ο Μητρικός Θηλασμός αμέσως μετά τον τοκετό, κυρίως όμως για τη συνέχιση του για τους επόμενους έξι μήνες ή και περισσότερο.

Οι έγκυες χρειάζονται ενθάρρυνση, υποστήριξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους, προκειμένου να ξεπεράσουν τις αμφιβολίες και να διαχειριστούν την ανασφάλεια τους σχετικά με την ικανότητά τους να θηλάζουν το μωρό τους.

Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την προσέγγιση της εγκύου, όταν επισκέπτεται το τμήμα της Εμβρυομητρικής και των Υπερήχων για διαγνωστικούς λόγους, και την ενημέρωσή της για τα πλεονεκτήματα του Μητρικού Θηλασμού.

Της δίνεται σχετικό ενημερωτικό έντυπο ενώ παρέχεται η δυνατότητα στη συνέχεια να παρακολουθήσει μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τις βασικές πρακτικές του Μητρικού Θηλασμού, τις τεχνικές αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης των κοινών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά το Μητρικό Θηλασμό, τη φροντίδα του νεογνού, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους της χορήγησης ξένου γάλακτος.

Υποστήριξη της έγκαιρης έναρξης του Μητρικού Θηλασμού

Η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσει και να εξελιχθεί με επιτυχία ο Μητρικός Θηλασμός είναι αμέσως αλλά και κατά την διάρκεια της πρώτης ώρας μετά τον τοκετό.

Στην Κλινική μας, οι επίτοκες ενημερώνονται για την Πολιτική που ακολουθείται σχετικά με το Μητρικό Θηλασμό, κατά την λήψη του Ιστορικού στην παραλαβή ασθενών, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν επιλέξει να ταΐσουν το μωρό τους, καθώς και για τη δυνατότητα που παρέχεται το μωρό να παραμένει στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα, εφ όσον η ίδια το επιθυμεί, ενώ τονίζεται η σπουδαιότητα αυτής της παροχής για την εδραίωση του Μητρικού Θηλασμού.

Την πρώτη ώρα, σημαντικό ρόλο παίζει η επαφή «δέρμα με δέρμα» της μητέρας με το παιδί της. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά τη γέννηση, εφόσον το μωρό και η μητέρα είναι σε καλή κατάσταση, το νεογέννητο τοποθετείται πάνω στην κοιλιά και το στήθος της μητέρας του, ώστε να έχει επαφή «δέρμα με δέρμα».

Η μητέρα δέχεται βοήθεια για να αναγνωρίζει τα σημάδια ότι το βρέφος είναι έτοιμο να θηλάσει ενώ αποφεύγεται η γρήγορη απομάκρυνση του νεογνού από τη μητέρα του, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος.

Κατόπιν, στην Ανάνηψη της Αίθουσας Τοκετών και του Χειρουργείου, δίνεται η δυνατότητα στη μητέρα να θηλάσει, εφόσον εκείνη το επιθυμεί και για όσο χρόνο χρειαστεί, παρουσία πάντοτε εξειδικευμένου προσωπικού.

Για τη σωστή θερμορρύθμιση του νεογνού, εκτός από την επαφή «δέρμα με δέρμα», αποφεύγεται το μπάνιο του νεογνού το πρώτο 24ωρο, του φοράμε σκουφάκι στο κεφάλι και το τυλίγουμε σε κουβέρτα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες καταγράφονται στο έντυπο «Αυτοαξιολόγηση στοιχείων για Πιστοποίηση σε Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη» που συνοδεύει το νεογνό στο ιστορικό του.

Εκπαίδευση των γυναικών στο θηλασμό και τη διατήρηση της γαλουχίας

Προσέγγιση και ενημέρωση της μητέρας για το Μητρικό Θηλασμό κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Μαιευτήριο στον Νοσηλευτικό Όροφο.

Επίσης της δίνεται το ενημερωτικό εγχειρίδιο για τον Μητρικό Θηλασμό «Ζωή Καλώς Όρισες». Στόχος μας είναι να παρέχουμε βοήθεια στις νέες μητέρες για αποκλειστικό και απεριόριστο Μητρικό Θηλασμό.

Ειδική σήμανση «Rooming In» τοποθετείται στο κουνάκι του μωρού για τις μητέρες που επιθυμούν αποκλειστικό Μητρικό Θηλασμό.

Έχει καθοριστεί σε κάθε Νοσηλευτικό Τμήμα, Ομάδα Υποστήριξης για το Μητρικό Θηλασμό, τα μέλη της οποίας ορίζονται ως υπεύθυνοι βάρδιας και φέρουν χαρακτηριστική κάρτα στην οποία αναγράφεται η ένδειξη – σήμανση «Υπεύθυνη Μητρικού Θηλασμού».

Η υπεύθυνη βάρδιας για το Μητρικό Θηλασμό είναι το πρώτο άτομο από την Νοσηλευτική Ομάδα, που θα προσεγγίσει τη νέα μητέρα μέσα στις πρώτες έξι ώρες μετά τον τοκετό, δίνοντας έγκαιρα, τις πρώτες πληροφορίες για το Μητρικό Θηλασμό και την σημασία της παραμονής του βρέφους δίπλα στη μητέρα του όλο το 24ωρο.

Παρακολουθεί την πορεία, και την αποτελεσματικότητα του Μητρικού Θηλασμού επιβλέποντας, εκπαιδεύοντας και καθοδηγώντας τόσο τη μητέρα όσο και την υπόλοιπη Νοσηλευτική Ομάδα όλο το 24ωρο, καθ όλη την διάρκεια παραμονής της μητέρας στο Μαιευτήριο.

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί έντυπο με τίτλο «Χρήσιμες οδηγίες για την προσέγγιση και ενημέρωση της μητέρας για το μητρικά θηλασμό τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό και κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Κλινική», το οποίο έχει διανεμηθεί σε κάθε μέλος της ομάδας υποστήριξης του Μητρικού Θηλασμού.

Η θεματολογία στην οποία αναφέρεται ο υπεύθυνος για το Μητρικό Θηλασμό, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση της νέας μητέρας αλλά και του οικογενειακού της περιβάλλοντος είναι η εξής:

 • Μύθοι και πραγματικότητα για το Μητρικό Θηλασμό
 • Πλεονεκτήματα Μητρικού Θηλασμού για τη μητέρα και το μωρό
 • Τι λένε οι Διεθνείς Οργανισμοί - πως υποστηρίζονται και προωθούνται αυτές οι συστάσεις από το Ιασώ
 • Ανατομία – Μηχανισμός Παραγωγής Μητρικού Γάλακτος
 • Τα πρώτα σημάδια πείνας του μωρού – σημασία της έγκαιρης ανταπόκρισης σε αυτά
 • Πώς να αναγνωρίζουν οι μητέρες ποτέ το μωρό χορταίνει και αν είναι η ποσότητα γάλακτος επαρκής
 • Τεχνική θηλασμού (Στάσεις θηλασμού, θέσεις θηλασμού, κράτημα μαστού, σωστή σύλληψη του μαστού από το μωρό)
 • Οδηγίες για την πρόληψη και θεραπεία σχετικά με:
  • Τη δημιουργία ραγάδων και τραυματισμού των θηλών
  • Το Πέτρωμα - σπάργωση του στήθους (Τεχνική μασάζ)
  • Τον τρόπο άλμεξης, συλλογής γάλακτος με το χέρι ή το θήλαστρο και την αποθήκευση του Μητρικού γάλακτος

Rooming In

Η έγκαιρη έναρξη και συνέχιση του Μητρικού Θηλασμού ενθαρρύνεται από την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής.

Το «Rooming In» προσφέρει αδιάκοπη επαφή ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί της, από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, γεγονός που συμβάλλει στο χτίσιμο της σχέσης τους και διαμορφώνει το συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα του.

Η μητέρα έχει την ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας να ασχοληθεί με το θηλασμό, να προσπαθήσει και να επιμείνει να μάθει στο μωρό της να θηλάζει, ελεύθερα και απεριόριστα όποια ώρα της ημέρας και για όσο χρόνο επιθυμεί το ίδιο.

Επίσης η τακτική αυτή θα την προφυλάξει από τυχόν προβλήματα που μπορεί να προέκυπταν, όπως είναι η υπερφόρτωση των μαστών.

Η μητέρα αρχίζει σιγά- σιγά να: αναγνωρίζει τα πρώτα σήματα του μωρού της ότι πεινάει, μαθαίνει πώς να τοποθετήσει το μωρό της στο στήθος της σωστά, ώστε να μην πονάει και να αποφύγει να ερεθιστούν οι θηλές της, επιλέγει μία από τις θέσεις

θηλασμού, η οποία θα είναι η πιο αναπαυτική κάθε φορά, αναγνωρίζει πότε το μωρό της χορταίνει.

Υποστήριξη του αποκλειστικά Μητρικού Θηλασμού

Στην Κλινική, δε χορηγείται νερό ή άλλη τεχνητή τροφή σε νεογνό που θηλάζει, εκτός και αν υπάρχει ιατρικός λόγος ή πλήρως ενημερωμένη επιλογή των γονέων.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να δοθεί ξένο γάλα στο νεογνό, οι γονείς έχουν συμφωνήσει, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί διεξοδικά από τον Παιδίατρο.

Η επιλογή του τρόπου διατροφής του νεογνού και οποιαδήποτε αιτιολογημένη παρέκκλιση καταγράφεται στο ιστορικό του σε ειδικό έντυπο παρακολούθησης.

Ενθάρρυνση του θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά

Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει τις ενδείξεις πείνας των βρεφών και να τις μαθαίνει στις νέες μητέρες

Ένα μωρό που ανοίγει το στόμα του, πιπιλάει τα χέρια του και λυγίζει ώμους και πόδια σημαίνει ότι πεινάει.

Ένα μωρό είναι χορτασμένο όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από το μαστό, κλείνει το στόμα του και σταματάει να θηλάζει. Ο θηλασμός με βάση τις ενδείξεις πείνας ενθαρρύνει την κατάλληλη πρόσληψη τροφής και την ανάπτυξη του βρέφους.

Οι μητέρες λαμβάνουν την απαραίτητη ενημέρωση και βοήθεια ώστε:

 • Να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια να προσφέρουν στα μωρά τους μόνο μητρικό γάλα, να κατανοήσουν ότι τα διατροφικά συμπληρώματα σπανίως κρίνονται απαραίτητα.
 • Να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες οι οποίες απορρέουν τόσο από τη χρήση του ξένου γάλακτος όσο και από τη χρήση του μπιμπερό και οι οποίες σχετίζονται, αφενός με την υγεία του μωρού, και αφετέρου με τη εδραίωση της γαλουχίας και την αύξηση του μητρικού γάλακτος.
 • Να αντιληφθούν τη σύνδεση της χρήσης των πιπίλων με τη μείωση του θηλασμού σε ότι αφορά την αποκλειστικότητα αλλά και τη διάρκεια του.
 • Να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται για τις εναλλακτικές μεθόδους σίτισης (σύριγγα, ποτήρι) και για το πόσο αποτελεσματικά συντελούν στην αύξηση του ποσοστού επιτυχίας του Μητρικού Θηλασμού, όταν το μωρό για κάποιο λόγο δεν μπορεί να θηλάσει.

Διατήρηση Μητρικού γάλακτος

Στην περίπτωση που τα βρέφη αποχωρίζονται από τις μητέρες τους, ή δεν μπορούν να θηλάσουν για κάποιο διάστημα, οι μητέρες πρέπει να ενημερωθούν ώστε να διατηρήσουν το γάλα τους.

Το Ιατρικό και Μαιευτικό Προσωπικό οφείλει να ξέρει τι να κάνει ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τις μητέρες ως προς αυτό.

Οι μητέρες θα πρέπει να εκπαιδευθούν ώστε να γνωρίζουν πώς να αδειάζουν το στήθος τους με τα χέρια τους, ή με το θήλαστρο, να γνωρίζουν επίσης την διαδικασία συντήρησης του γάλακτος και να βεβαιώνονται ότι τα μωρά τους θα διατρέφονται με μητρικό γάλα, σε περίπτωση που θα τα αποχωριστούν.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης Πολιτικής Μητρικού Θηλασμού, όπως και σε κάθε άλλο τμήμα έτσι και στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) λειτουργούν τμήματα που προάγουν τον Μητρικό Θηλασμό και την διατήρηση του Μητρικού Γάλακτος σύμφωνα με το 50 βήμα για επιτυχή Μητρικό θηλασμό όπως ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και την UNICEF.

Γαλακτοκομείο

Στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών λειτουργεί ειδικό τμήμα για την συλλογή και διατήρηση μητρικού γάλακτος με σκοπό την διατήρηση της γαλουχίας στην περίπτωση πρόωρου τοκετού και αναγκαστικού αποχωρισμού της μητέρας από το παιδί της καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη ΜΕΝΝ αλλά και παρακολούθησης των ιδιαίτερα πρόωρων μετά την έξοδό τους από αυτήν.

Στόχος είναι:

 • Διατήρηση γάλατος της μητέρας
 • Έγκαιρη προσέγγιση των μητέρων
 • Μεταλαμπάδευση γνώσεων στις μητέρες
 • Ψυχολογική υποστήριξη και αύξηση αυτοπεποίθησης
 • Τεχνική της χρήσης αντλίας και κανόνες υγιεινής
 • Οργάνωση εργασιών γαλακτοκομείου

Από το προσωπικό του γαλακτοκομείου γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της μητέρας μέσα στις πρώτες 6 ώρες μετά την γέννηση του μωρού της, το αργότερο μέσα στο πρώτο 24ώρο, με σκοπό την ενημέρωση της μητέρας για την σπουδαιότητα της έναρξης παραγωγής γάλακτος όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την γέννα.

Σε αυτό το σημείο λαμβάνει χώρα και η ψυχολογική υποστήριξη της μητέρας καθώς είναι γνωστό ότι οι τυχόν ενοχές της για την προωρότητα αλλά και η κακή της ψυχολογία με τον αναγκαστικό αποχωρισμό του παιδιού της μπορεί να είναι μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας για την παραγωγή μητρικού γάλακτος.

Επίσης γίνεται γνωστό στις μητέρες λεκτικά αλλά και με την προσφορά φυλλαδίου (βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο 1) ότι παρόλο τον πρόωρο τοκετό οι ίδιες μπορούν να παράγουν γάλα και μάλιστα το πιο κατάλληλο για τα πρόωρα μωρά τους (έχει σημαντικά μεγαλύτερη περιεκτικότητα λευκωμάτων).

Τις πρώτες μέρες, η καθοδήγηση της μητέρας στη χρήση της αντλίας και στη συχνότητα που βγάζει το γάλα της γίνεται από όλες τις Μαίες είτε χρησιμοποιεί το θήλαστρο στον Νοσηλευτικό Όροφο είτε στη ΜΕΝΝ στα πλαίσια μιας ολιστικής φροντίδας της Κλινικής, η Πολιτική της οποίας υποστηρίζει να βγάζει το γάλα της κάθε 8 ώρες, ακόμα και την νύχτα για τον καλύτερο προγραμματισμό και διατήρηση του γάλακτος.

Καθημερινά η Μαία του Νοσηλευτικού Τμήματος προετοιμάζει το Μητρικό γάλα, ή σε περίπτωση Ιατρικής Εντολής, το ειδικό γάλα για όλο το 24ώρο για όλα τα νεογνά που σιτίζονται.

Αναλαμβάνει την αποστείρωση, το ξεπάγωμα, την αποθήκευση αλλά και την παρασκευή του γάλακτος σε biberon ή σε σύριγγες ανάλογα με τον τρόπο διατροφής των μωρών.

Το γαλακτοκομείο διαθέτει 3 ψυγεία συντήρησης στους 4ο C και ένα βαθειάς κατάψυξης στους - 200 oC.

Το μητρικό γάλα φυλάσσεται σε καταψύκτη με χρονολογική σειρά και διατηρείται αναλλοίωτο μέχρι την έναρξη σίτισης του μωρού ή έως και 3 μήνες μετά την παραγωγή του. Στην απλή συντήρηση φυλάσσεται το γάλα που θα χρησιμοποιηθεί εντός του 24ώρου. Το τμήμα δεν διαθέτει τράπεζα παστερίωσης.

Στη ΜΕΝΝ λειτουργεί τμήμα θηλασμού με κατάλληλο εξοπλισμό. Διατίθενται αποστειρωμένα θήλαστρα και αντλίες, άνετες θέσεις, χαρούμενο περιβάλλον και ευχάριστη ατμόσφαιρα φιλική προς τις μητέρες. Είναι διαθέσιμο για όλο το 24ώρο για τις μητέρες που κάνουν χρήση αντλιών.

Στη ΜΕΝΝ παραδίδονται μαθήματα για την φροντίδα του νεογνού από την Μαία του γαλακτοκομείου σε οργανωμένες ομάδες γονέων δύο φορές την εβδομάδα.

Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν μαθήματα Μητρικού Θηλασμού για όλες τις μητέρες ακόμα και για αυτές που τα μωρά τους σιτίζονται ακόμα με καθετήρα σίτισης. Περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες μπάνιου και φροντίδα του μωρού στο σπίτι και προσφέρεται και το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Έτσι οι μητέρες μπορούν να επιλύσουν όλες τις απορίες τους πριν πάρουν το μωρό τους στο σπίτι έτσι ώστε να είναι σίγουρες για την φροντίδα των μωρών τους αλλά και για να συνεχίσουν με αυτοπεποίθηση τον Μητρικό Θηλασμό και στο σπίτι.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ΜΕΝΝ: 210 618 4258 – 210 618 4259

Σχετικά Άρθρα

Διατροφή, τρόπος ζωής και υγεία εγκεφάλου
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Διατροφή, τρόπος ζωής και υγεία εγκεφάλου
Μαιευτική - Γυναικολογική Γενική Κλινική
Για ποιους λόγους ενδείκνυται η μείωση κατανάλωσης κρέατος;
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Για ποιους λόγους ενδείκνυται η μείωση κατανάλωσης κρέατος;
Γενική Κλινική
Πως να πάρετε βάρος ακολουθώντας μία φυτοφαγική διατροφή
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πως να πάρετε βάρος ακολουθώντας μία φυτοφαγική διατροφή
Γενική Κλινική
Μητρικός Θηλασμός & Προωρότητα «Μητρικό Γάλα» Δικαίωμα & Ανάγκη για τα πρόωρα ...
Παναγιώτα Καραγιαννίδου, Μαία, Προϊσταμένη ΜΕΝΝ ΙΑΣΩ
Μητρικός Θηλασμός & Προωρότητα «Μητρικό Γάλα» Δικαίωμα & Ανάγκη για τα πρόωρα ...
Μαιευτική - Γυναικολογική
Μητρικός Θηλασμός
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
Μητρικός Θηλασμός
Μαιευτική - Γυναικολογική
Ο αντίκτυπος των σύγχρονων διατροφικών προτύπων στην υγεία και το περιβάλλον
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ο αντίκτυπος των σύγχρονων διατροφικών προτύπων στην υγεία και το περιβάλλον
Περιγεννητική απώλεια
Άρτεμις Τσαγκαράκη, RM, MSc, Μαία, Μέλος ομάδας Πρό-Μεταγεννητικής Φροντίδας ΙΑΣΩ
Περιγεννητική απώλεια
Μαιευτική - Γυναικολογική
Διεθνής Εβδομάδα Babywearing - Θρέφοντας αγκαλιές
Ελένη Τσουκαλά Μαία Προϊσταμένη Προ - Μεταγεννητικής Φροντίδας, Χαρά Λαζαρακοπούλου Μαία, Κατερίνα Φωτεινοπούλου Μαία - Μέλη Ομάδας Μεταγεννητικής Φροντίδας ΙΑΣΩ
Διεθνής Εβδομάδα Babywearing - Θρέφοντας αγκαλιές
Μαιευτική - Γυναικολογική
Eμβρυϊκή νευρολογία - η αυγή μιας νέας εποχής
ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Eμβρυϊκή νευρολογία - η αυγή μιας νέας εποχής
Μαιευτική - Γυναικολογική
Εγκυμοσύνη και καλοκαίρι
ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εγκυμοσύνη και καλοκαίρι
Μαιευτική - Γυναικολογική