Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ΄ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1992: Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
  • 2003: Λήψη ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, Νοσοκομείο Παίδων  "Αγ.Σοφία"
  • Leeds UK: Institute for minimally Invasive Surgery
  • Εκπαιδευτής του European Resuscitation Council
  • Εκπαιδευτής του ALSG Group Manchester
 • Διδακτορική Διατριβή
  • Συγκριτική Μελέτη Χειρουργικών Τεχνικών για την Αντιμετώπιση του συγγενούς μεγακόλου (Υπό Εκπόνηση)
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 1996 – 2003: Νοσοκομείο Παίδων  "Αγία Σοφία"
  • Από το 2003: Νοσοκομείο Παίδων  "Μητέρα": Σε όλες τις βαθμίδες του Ιδιωτικού Τομέα (Επιμελητή, Αναπλ. Διευθυντή, Διευθυντή)
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Νεογνική Χειρουργική  
  • Λαπαροσκοπική Χειρουργική
  • Θωρακοσκοπική Χειρουργική
  • Παιδιατρική Ουρολογία
  • Πλαστική Χειρουργική Παίδων
  • Ρομποτική Χειρουργική
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις - Βιβλία
  • Εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής στα παιδιά, Εκδόσεις Παρισιάνος ISBN 9603943347
  • Advanced Paediatric Life Support, Fourth edition BMJ Books
  • Άτλας Παιδοχειρουργικής, Τομέας ευθύνης: Ουροποιητικό, Εκδόσεις: Παρισσιάνος
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • A.P.L.S. Hellas – Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά, Έδρα: Αθήνα
  • Σωματείο «Επιστήμη», Έδρα: Αθήνα, Πρόεδρος: Καθ. Παιδιατρικής Χρ. Μπαρτζώκας
  • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων
  • Ελληνική Εταιρία Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής
  • Ευρωπαϊκή Εταιρία Τραύματος
  • Βρετανική Εταιρία Χειρουργών Παίδων (B.A.P.S.)
  • Βρετανική Λαπαροσκοπική Εταιρία Χειρουργών Παίδων (B.A.P.L.S.)
  • Ελληνική Εταιρία Αναγεννητικής Ιατρικής Αντιγήρανσης και Βιοτεχνολογίας (Μέλος Δ.Σ.)