Παιδιατρικές κλινικές

Παιδιατρικός Τομέας
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000