Ιατρικές Απεικονίσεις

Διαγνωστικός Τομέας
Διαγνωστική & Επεμβατική Ακτινολογία

Οι επεµβατικοί ακτινολόγοι, µε τη χρήση εξειδικευµένων εργαλείων, εκτελούν πράξεις, οι οποίες κάποτε αντιµετωπίζονταν χειρουργικά, µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αιµορραγίας, µειώνοντας τον πόνο και το χρόνο παραµονής στο νοσοκοµείο, καθώς δεν προϋποθέτουν χειρουργικές τοµές, αλλά µία µόνο διαδερµική τοµή λίγων χιλιοστών.

Πληροφορίες