Ιατρικές Απεικονίσεις

Διαγνωστικός Τομέας
Υπερηχογραφία
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000

Το τμήμα διαθέτει εξειδικευμένα συστήματα και τεχνολογία για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εξετάσεων της νεογνικής ηλικίας και δυνατότητα διεξαγωγής επεμβατικών πράξεων. Είναι εξοπλισμένο με τρεις μονάδες, οι οποίες εκτελούν όλες τις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελαστογραφίας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα λήψης βιοψιών οργάνων καθώς και ως ρουτίνα εκτελούνται εξετάσεις υπερήχων με χρήση σκιαγραφικών καθώς και υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες βιοψίες. Το τμήμα είναι στελεχωμένο με καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό και εξυπηρετεί άμεσα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αναγκαία η συμβολή του τμήματος.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος: