Υποστηρικτικά Τμήματα

Το έμπειρο προσωπικό και η συνεργασία μας με πιστοποιημένους Προμηθευτές διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί η Κλινική.

Το ΙΑΣΩ διαθέτει ικανοποιητικό αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση πάσης φύσης υγειονομικού και αναλώσιμου υλικού. Η εταιρεία προσφέρει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τα πιο εξελιγμένα συστήματα μηχανογράφησης. Διαθέτει συστήματα διαχείρισης FΕFO που λειτουργούν απρόσκοπτα με βάση την ημερομηνία λήξης των προϊόντων.

Οι αποθηκευτικοί μας χώροι είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος, ενώ διαθέτει ασφαλή σημεία φορτοεκφόρτωσης για τα προϊόντα που παραλαμβάνονται καθημερινά για την κάλυψη των αναγκών του ΙΑΣΩ.

Ελεγχόμενο Περιβάλλον Φύλαξης

Το ΙΑΣΩ αποθηκεύει με ασφάλεια και υπευθυνότητα ιατρικά προϊόντα, αναλώσιμα υλικά, εργαλεία και συσκευές στις προηγμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που διαθέτει. Η εταιρία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που συνδέονται με την αγορά και την αποθήκευση των υλικών, όπως το ISO 9001:2008 ενώ τηρεί τις καλές πρακτικές αποθήκευσης.

Διαθέτει ειδικούς θαλάμους ψύξης (0-6ο C) για την αποθήκευση ευαίσθητων ή ευπαθών υλικών. Η εγκατάσταση μας προσφέρει ελεγχόμενη θερμοκρασία και περιβάλλον υγρασίας, ανταποκρινόμενη ακόμα και στα αυστηρότερα κριτήρια αποθήκευσης. Όλες οι περιβαλλοντικές παράμετροι παρακολουθούνται στενά σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων/υλικών μας.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και Μηχανογραφική Υποστήριξη Αποθήκης

  • Άμεση υποβολή των εντολών αγοράς σε πληροφοριακό δίκτυο με απευθείας σύνδεση
  • Αυτόματη εισαγωγή των εντολών αγοράς στο Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) από το λογισμικό Σχεδιασμού Πόρων (ERP)
  • Γρήγορη ανανέωση των αποθεμάτων των νοσοκομειακών προμηθειών σε καθημερινή βάση
  • Ασφαλής εσωτερική μεταφορά προϊόντων
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα προϊόντων.