ΜΕΘ

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ένα εξειδικευμένο τμήμα του ΙΑΣΩ όπου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης της ζωής σε όσους το έχουν ανάγκη σε 24ωρη βάση.

Αποτελείται συνολικά από 12 κλίνες. Έχει μοντέρνα σχεδίαση, ενώ κάθε θέση νοσηλείας της ΜΕΘ διαθέτει ειδική εξειδικευμένη κλίνη, δικό της αναπνευστήρα και σύστημα παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν ειδικής νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας. Η 24ωρη παρακολούθησή τους γίνεται άμεσα από το προσωπικό της ΜΕΘ με συνεχή καταγραφή των ζωτικών σημείων, τόσο παρά την κλίνη του ασθενούς όσο και σε κεντρικό σταθμό καταγραφής τους.

Εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα αντιμετώπισης βαρέως πασχόντων ασθενών που εφαρμόζονται διεθνώς, όπως αυτά αναπτύσσονται και δημοσιοποιούνται σε Παγκόσμια Συνέδρια και στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Καλύπτονται περιστατικά όλων των ειδικοτήτων, δηλαδή Παθολογικά, Πνευμονολογικά, Νευρολογικά, Χειρουργικών ειδικοτήτων καθώς βεβαίως και Μαιευτικά – Γυναικολογικά, με πλήρη υποστήριξη των ζωτικών οργάνων τόσο φαρμακευτικά όσο και με τη χρήση μηχανημάτων, με 24ωρη παρακολούθηση και 24ωρη ιατρική κάλυψη.

Η ΜΕΘ στελεχώνεται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, ιατρούς ειδικευμένους στην Εντατική Θεραπεία καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό με εμπειρία και επιστημονική επάρκεια. Τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό συμμετέχουν ενεργά σε πανελλήνια και παγκόσμια συνέδρια με αρκετές διακρίσεις και με διεθνείς και ελληνικές δημοσιεύσεις.

Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα και τις λοιπές ειδικότητες της Κλινικής με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των νοσηλευόμενων ασθενών.

Σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου είναι δυνατή η εφαρμογή όλων των αναγκαίων τεχνικών για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών που νοσηλεύονται όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Διασωλήνωση τραχείας
 • Εφαρμογή επεμβατικού και μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού
 • Καθετηριασμός αρτηριών, κεντρικών φλεβών και πνευμονικής αρτηρίας
 • Τοποθέτηση και διατήρηση προσωρινού καρδιακού βηματοδότη
 • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
 • Παροχέτευση υπεζωκότα
 • Θεραπευτική και διαγνωστική βρογχοσκόπηση
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Διαδερμική τραχειοστομία
 • Συνεχής υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα και συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών
 • Συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων, κορεσμού μεικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο και εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο
 • Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδίας, υπερηχογράφημα θώρακος, κοιλίας και αγγείων, καθώς και διακρανιακό υπερηχογράφημα
 • Μέτρηση γαλακτικού οξέος, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης, αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη αίματος και η ανάλυση των αερίων αίματος

 

Για την αξιολόγηση της βαρύτητας των ασθενών, χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα όπως το APACHE και SAPS και SOFA έτσι μπορεί να προβλεφθεί η θνητότητα και νοσηρότητα, τα κριτήρια εισαγωγής και η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Επίσης εφαρμόζονται όλα τα πρωτόκολλα πιστοποίησης ποιότητας ISO & TEMOS.

Η συνεχής προσπάθεια όλου του προσωπικού της ΜΕΘ είναι να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες του ασθενούς αλλά και των οικείων του, καθώς καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένα αγαπημένο πρόσωπο στο Νοσοκομείο και ειδικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο στόχος μας είναι να συνδυάζουμε τον άριστο επαγγελματισμό με το πάθος της προσφοράς φροντίδας στους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους. Ενώ μοχθούμε νυχθημερόν για να αυξήσουμε την πιθανότητα επιβίωσης του/της κάθε ασθενούς και να συντομεύσουμε τον χρόνο της όποια αναγκαστικής παραμονής του/της ασθενούς στο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Νέα