Προφιλ ιατρού

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ , ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική