Προφιλ ιατρού

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΚΤΙΤΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική