Προφιλ ιατρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΑΒΩΣΙΤΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική