Προφιλ ιατρού

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΟΪΖΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική