Προφιλ ιατρού

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

ΩΡΛ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΩΡΛ
  1. Γενική Κλινική
  2. Παιδιατρική