Χρήσιμες Πληροφορίες


Λειτουργεί στο επίπεδο -2 της Κλινικής για την εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης και στους θαλάμους, για θέσεις νοσηλείας από μονόκλινο και πάνω.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο για ραντεβού

Ώρες Λειτουργίας