Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Για πληροφορίες σχετικά με τον τιμοκατάλογο του τοκετού και τη διαδικασία εισαγωγής σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα 210 618 4111 (εσωτ.4111) και 210 618 4090 (εσωτ.4090).
  • Για πληροφορίες σχετικά με τον τιμοκατάλογο των χειρουργικών επεμβάσεων και τη χρέωση του λογαριασμού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λογιστήριο Εσωτερικών Ασθενών στα τηλέφωνα 210 618 4118 (εσωτ.4118) και 210 618 4356 (εσωτ.4356).

Πληροφορίες

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 61 84 000