Χρήσιμες Πληροφορίες

Για την τήρηση του απορρήτου και τη διασφάλιση των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων των ασθενών, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ιατρικό Αρχείο όπου μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο του ιατρικού φακέλου σας κατόπιν αιτήσεως αυτοπροσώπως με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας με fax ή με e-mail.

Επίσης, το αντίγραφο του φακέλου σας μπορεί να παραδοθεί σε συγγενικό σας πρόσωπο, με θεωρημένη εξουσιοδότηση από αρμόδια αρχή ή να αποσταλλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς με χρέωση του παραλήπτη.

Στην περίπτωση νεογνού ή ανήλικου παιδιού, αίτηση και παραλαβή αντιγράφων στοιχείων ιατρικού φακέλου γίνεται μόνο από τον γονέα, με απαραίτητη προυπόθεση την επίδειξη των ταυτοτήτων και των δύο γονέων ή από εξουσιοδοτημένο άτομο από τους δύο γονείς με επικύρωση από αρμόδια αρχή.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Fax

Ώρες Λειτουργίας