Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Ειδικές Μονάδες
Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Το ΙΑΣΩ Παίδων διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ευρώπη, παρέχοντας εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη όλων των παιδιατρικών περιστατικών.

Σε ένα πλήρως εξοπλισμένο, ασηπτικό και φιλικό περιβάλλον για τους μικρούς ασθενείς και τους γονείς τους, παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών με ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους αλλά και πλήρη υποστήριξη της ζωής όταν χρειάζεται αφού διαθέτει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (ECMO, PICO, high flow, NO, μηχανική και επεμβατική υποστήριξη της αναπνοής, συνεχές monitoring όλων των ζωτικών παραμέτρων κ.α)

Πλαισιωμένη από εξειδικευμένους και έμπειρους νοσηλευτές και ιατρούς – εντατικολόγους και νεογνολόγους – και σε συνεργασία με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, η Μ.Ε.Θ. Παίδων του ΙΑΣΩ αναλαμβάνει με επιτυχία όλο το εύρος των παιδιατρικών περιστατικών 24 ώρες το 24ωρο.

Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η ολοκληρωμένη προσέγγιση, διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιολογικών καθώς και των πλέον συμπλοκών συγγενών καρδιοπαθειών όλων των ηλικιών συμπεριλαμβανομένης της νεογνικής.

Πληροφορίες