Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
  1. Παιδιατρική