Τμήμα Υπερηχοκαρδιογραφίας

Παθολογικός Τομέας
Υπερηχοκαρδιογραφία

Το Τμήμα Υπερηχοκαρδιογραφίας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών και θωρακικών παθήσεων.

Η ποιότητα και οι δεξιότητες της υπερηχοκαρδιογραφικής μας ομάδας αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και φροντίδα των ασθενών μας.

Διαθέσιμες εξετάσεις στο τμήμα υπερηχοκαρδιογραφίας:

  • Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα
  • Δυναμική ηχοκαρδιογραφία (stress echo)
  • Διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία
  • Νεότερες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας (Strain, Strain rate, TDI)
  • Ηχοκαρδιογραφία δυσσυγχρονισμού
  • Βελτιστοποίηση αμφικοιλιακής βηματοδότησης (CRT)
  • Ηχοκαρδιογραφία σκιαγραφικού
  • Τρισδιάστατη διαθωρακική και διοισοφαγική ηχοκαρδιογραφία
Πληροφορίες

Τηλέφωνο τμήματος:

Στελέχωση

Νέα