Καρδιολογική Κλινική

Παθολογικός Τομέας
Καρδιολογική Κλινική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000
Το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής, εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία και υποστηριζόμενοι από τον κορυφαίο τεχνολογικά εξοπλισμό της Κλινικής, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες τις σύγχρονες καρδιολογικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις.  

Κλινική καρδιολογία και εξειδικευμένα εργαστήρια, ομαδικά συμβάλλουν όχι μόνο στη διάγνωση και θεραπεία νοσηλευόμενων και εξωτερικών καρδιολογικών ασθενών αλλά και ασθενών με άλλα νοσήματα που χρήζουν καρδιολογικής υποστήριξης. 

Info


Εφημερεύει για την κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών και λειτουργεί καθημερινό εξωτερικό ιατρείο.

Πληροφορίες

Νέα