Καρδιολογικές Κλινικές 

Παθολογικός Τομέας
Γ’ Καρδιολογική Κλινική /Ρυθμολογικό Κέντρο - ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Αθήνα

Η Γ΄ Καρδιολογική Κλινική προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας σε όλο το φάσμα της Κλινικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας. Η Κλινική στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων καρδιολόγων με σημαντική προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύματα υψηλού κύρους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα σημαντικότερα πεδία δραστηριοτήτων της Κλινικής είναι τα ακόλουθα:  

Καρδιακή Ηλεκτροφυσιολογία - Εμφύτευση συσκευών διαχείρισης καρδιακού ρυθμού

Το Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο είναι ένα πρότυπο κέντρο για τη διάγνωση και θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών και τη διαχείριση εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών. Ξεκινώντας τη λειτουργία του στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική από το 2021, κατατάσσεται βάσει των εθνικών σειρών καταγραφής, στην κορυφή των ηλεκτροφυσιολογικών εργαστηρίων της χώρας μας. Το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο διαθέτει τον αρτιότερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με όλα τα σύγχρονα συστήματα χαρτογράφησης και θεραπείας. Οι έμπειροι καρδιολόγοι - ηλεκτροφυσιολόγοι του Κέντρου διαχειρίζονται καθημερινά σύμπλοκα περιστατικά κατάλυσης (ablation) καρδιακών αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή, υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, σύμπλοκες κολπικές ταχυκαρδίες, κοιλιακές ταχυκαρδίες), όπως και πολυάριθμες εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές, αμφικοιλιακά συστήματα). Το Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο διαχειρίζεται ένα σύγχρονο εξωτερικό ιατρείο αρρυθμιών, όπως και ιατρείο ελέγχου βηματοδοτών - απινιδωτών.  

Κλινική Καρδιολογία

Η κλινική εκτίμηση του ασθενούς είναι το πρώτο βήμα για τη διάγνωση και τη σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιολογικά προβλήματα. Στην Γ΄ Καρδιολογική προσφέρουμε επισταμένη υποστήριξη τόσο των καρδιολογικών ασθενών, όσο και ασθενών με άλλα νοσήματα που χρειάζονται καρδιολογική παρακολούθηση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον τομέα της πρόληψης των καρδιαγγειακών νόσων, που είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής απώτερων δυσάρεστων συνεπειών. Η Γ΄ Καρδιολογική Κλινική υποστηρίζει τη διενέργεια σύγχρονων ηχοκαρδιογραφικών τεχνικών (Stress echo, διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα) σε συνεργασία με το Τμήμα Υπερηχοκαρδιογραφίας της Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ. Ένα ιδιαίτερο πεδίο στο πλαίσιο των κλινικών δραστηριοτήτων της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής είναι η Καρδιο-ογκολογία. Η Καρδιο-ογκολογία είναι η υποειδικότητα της καρδιολογίας που αφορά την καρδιαγγειακή αξιολόγηση και διαχείριση των ογκολογικών ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών επιπλοκών της θεραπείας του καρκίνου, αλλά και πιθανής συνυπάρχουσας καρδιαγγειακής νόσου.  

Επεμβατική Καρδιολογία

Στην Γ΄ Καρδιολογική Κλινική πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου (στεφανιογραφία, επιλεκτική ή πρωτογενής αγγειοπλαστική), όπως και επεμβάσεις δομικών καρδιοπαθειών (σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας, ωτίου αριστερού κόλπου).  

Έρευνα και Εκπαίδευση

Η Γ΄ Καρδιολογική Κλινική έχει σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε βασικούς τομείς της κλινικής έρευνας στο χώρο της Καρδιαγγειακής Ιατρικής και ιδιαίτερα στην ηλεκτροφυσιολογία, παράγοντας διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Το Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο αναπτύσσει καινοτόμες δραστηριότητες εκπαίδευσης νέων καρδιολόγων από δημόσια και πανεπιστημιακά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας και του εξωτερικού. Οι Καρδιολόγοι της Κλινικής συχνά καλούνται για συμβουλευτικό ρόλο ( proctoring ) σε επεμβάσεις ηλεκτροφυσιολογίας στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Πληροφορίες
Στελέχωση
Επιστημονικά Υπεύθυνη Βηματοδοτικού - Απινιδωτικού Κέντρου
Αναπληρωτής Διευθυντής

Νέα