Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, Γ' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 1. Γενική Κλινική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ιατρική σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 1997 – 1999: Ειδίκευση στην Παθολογία στην Παθολογική Κλινική του Ν.Γ.Ν. Χανίων
  • 2000-2004: Ειδίκευση στην Καρδιολογία στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
  • 2005: Απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Καρδιολογίας
  • 2005: Πιστοποίηση επάρκειας στη διενέργεια διαθωρακικών υπερηχογραφημάτων καρδιάς
  • 2007: Ανάληψη της άδειας εκτέλεσης υπερήχων καρδιολογίας για τις νεότερες τεχνικές (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕCHO STRESS, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, TDI, COLOR KINESIS, STRAIN, STRAIN RATE), μετά από 6μηνη μετεκπαίδευση
  • 2011: Μετεκπαίδευση σε σειρές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην εμφύτευση και παρακολούθηση αμφικοιλιακών συστημάτων “Beating Heart Curriculum” που έλαβε χώρα στο “St. Jude Medical Advanced Learning Center” Zaventem, Βέλγιο και “Hospital de la Santa Creu”, Sant Pau, Barcelona, Ισπανία με διευθύντρια προγράμματος την Dr M. Bongiorni υπό τη αιγίδα της St Jude Medical
  • 2012: Αδειοδότηση επιστημονικής Υπευθυνότητας Βηματοδοτικού - Απινιδωτικού Κέντρου στην Βιοκλινική Αθηνών από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΦΕΚ B 1800 - 07.06.2012, Ημερ. κυκλοφορίας 12.06.2012, Σελίδες 4 [26511 - 26514])
  • 2021: Αδειοδότηση επιστημονικής Υπευθυνότητας Βηματοδοτικού - Απινιδωτικού Κέντρου στην Γενική Κλινική «ΙΑΣΩ» από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας
 • Διδακτορική Διατριβή
  • «Εκτίμηση μυοκαρδιακής αιμάτωσης με την ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης κατά την διάρκεια φαρμακευτικής δοκιμασίας με τη χρήση αδενοσίνης. Σύγκριση με SPECT –TL201»
   Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Βαθμός : ΑΡΙΣΤΑ
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 2021-σήμερα: Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων Καρδιάς, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
  • 2021-σήμερα: Επιστημονικά Υπεύθυνη Βηματοδοτικού – Απινιδωτικού Κέντρου ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
  • 2005-σήμερα: Επιστημονικός συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΝΑ
  • 2015-σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης του «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 2005-σήμερα: Ιδιωτικό Καρδιολογικό Ιατρείο, Λ. Κηφισίας 38, Αθήνα
  • 2017-2021: Διευθύντρια Υπερηχοκαρδιογραφικού Εργαστηρίου & Τμήματος Βηματοδοτών - Απινιδωτών ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
  • 2005-2018: Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΥΓΕΙΑ»
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Μετά τη λήψη της ειδικότητας συμμετοχή κατά τρόπο συνεχή και ενεργό στις δραστηριότητες της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ιδιαίτερο αντικείμενο ενδιαφέροντος την Υπερηχοκαρδιογραφία. Ειδικότερα, στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας της ανωτέρω κλινικής συμμετέχω ενεργά στην διενέργεια υπερήχων καρδιάς που αφορούν τόσο τους ασθενείς της κλινικής όσο και τα διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα συμμετείχα με τρόπο συνεχή και ενεργό στην διενέργεια STRESS ECHO τόσο σε ασθενείς της κλινικής όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς. Επίσης συμμετέχω στην διενέργεια έγχρωμων υπερηχογραφημάτων, Διοισοφάγειων υπερηχογραφημάτων και TDI καρδιάς για μελέτη καρδιακού δυσυγχρονισμού και νεώτερων τεχνικών stain, strain rate και τρισδιάστατης υπερηχοκαρδιογραφίας. (Ιανουάριος 2005 – σήμερα)
  • Ενεργός συμμετοχή στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας της «Βιοκλινικής Αθηνών», από το 2017 από τη θέση της Επιστημονικής Διευθύντριας, στην διενέργεια υπερήχων καρδιάς που αφορούν τόσο τους ασθενείς της κλινικής όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς. Συγκεκριμένα διενεργώ STRESS ECHO, έγχρωμα υπερηχογραφήματα, διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα και TDI καρδιάς για μελέτη καρδιακού δυσυγχρονισμού και νεότερες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας stain, strain rate. Κατά τα 4 τελευταία έτη το Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο, στο οποίο προΐσταμαι, διενεργεί >3000 ηχοκαρδιογραφικές μελέτες κατ’ έτος, που αφορούν νεότερες τεχνικές υπερήχων (STRESS ECHO, Διοισοφάγειων υπερηχογραφημάτων, κα). (Απρίλιος 2012-Νοέμβριος 2021)
  • Ενεργός συμμετοχή στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Βιοκλινικής Αθηνών στις εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών, απινιδωτών, αμφικοιλιακών συστημάτων) ως 1η χειρίστρια, καθώς και στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακές συσκευές στο Ιατρείο Βηματοδοτών – Απινιδωτών. Επίσης, έχω ενεργό συμμετοχή στην διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και επεμβάσεων κατάλυσης αρρυθμιών του Τμήματος Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης της Βιοκλινικής Αθηνών, το οποίο με βάση τον αριθμό επεμβάσεων κατάλυσης, που καταχωρούνται στην επίσημη σειρά καταγραφής (registry) της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, συγκαταλέγεται στα κορυφαία της χώρας μας με ετήσιο όγκο 150-200 επεμβάσεις καταλύσεων κατ’ έτος. Στις επεμβάσεις κατάλυσης έχω αξιόλογη εμπειρία στην χρήση του καθετήρα ενδοκαρδιακού υπέρηχου (ICE), όπου στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την ασφαλή διενέργεια κολπικής διαφραγματοστομίας (Απρίλιος 2012-Νοέμβριος 2021)
  • Ενεργός συμμετοχή στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» όπου διενεργώ ως κύριος χειριστής εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών και απινιδωτών) και έχω ενεργό συμμετοχή στην διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και επεμβάσεων κατάλυσης αρρυθμιών. (2008-2012)
  • Ενεργός συμμετοχή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου «Υγεία» με παρακολούθηση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων, πλαστικών μιτροειδούς βαλβίδας, χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής κλπ) αμέσως μετά την έξοδό τους από την μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι και το τέλος της νοσηλείας τους στην κλινική. (2006-2018)
  • Ενεργός συμμετοχή στο Καρδιολογικό Τμήμα του Θεραπευτηρίου του ΕΚΠΑ «Ευγενίδειο» για τη διενέργεια δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας (Stress Echo) (2015-σήμερα)
 • Βραβεία & Διακρίσεις
  • Υποτροφία από το ίδρυμα «ΠΑΠΑΔΑΚΗ» κατόπιν διενέργειας γραπτών εξετάσεων κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατά τα τρία τελευταία εκπαιδευτικά έτη.
  • Υποτροφία από τον όμιλο ‘’BIOTRONIK’’ για μετεκπαίδευση για ένα έτος στην Ηλεκτροφυσιολογία (6/2009-6/2010). Η μετεκπαίδευση αφορά εμφύτευση βηματοδοτών, αμφικοιλιακών βηματοδοτών, απινιδωτών, αμφικοιλιακών απινιδωτών, διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και Ablation (Eπεμβάσεων Κατάλυσης) και διενεργήθηκε στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Ioannidis P, Zografos T, Christoforatou E, Kouvelas K, Tsoumeleas A, Vassilopoulos C. The Electrophysiology of Atrial Fibrillation: From Basic Mechanisms to Catheter Ablation. Cardiol Res Pract. 2021 Jun 5;2021:4109269. doi: 10.1155/2021/4109269. PMID: 34194824; PMCID: PMC8203364.
  • Ioannidis P, Christoforatou E, Zografos T, Charalambopoulos P, Kouvelas K, Christoulas G, Syros P, Tsitsinakis G, Kappou T, Tsoumeleas A, Floros S, Tagoulis D, Ntarladimas I, Tagoulis I, Avzotis D, Manolis AS, Vassilopoulos C. Incidence, electrophysiological characteristics, and long-term follow-up of perimitral atrial flutter in patients with previously confirmed mitral isthmus block. J Arrhythm. 2021 May 12;37(3):584-596. doi: 10.1002/joa3.12545. PMID: 34141011; PMCID: PMC8207388.
  • Chasikidis C, Oikonomou E, Lazaros G, Christoforatou E, Vogiatzi G, Chrysohoou C, Mystakidi VC, Vavouranaki G, Tousoulis D. Association of arterial stiffness with functional parameters in patients with systolic heart failure: Data from the Corinthia study. Hellenic J Cardiol. 2021 May 7:S1109-9666(21)00094-4. doi: 10.1016/j.hjc.2021.04.005. Epub ahead of print. PMID: 33965631.
  • Ioannidis P, Christoforatou E, Zografos T, Kouvelas K, Tsoumeleas A, Floros S, Kappou T, Vassilopoulos C. Ventricular ectopy from the non-coronary cusp: Pathophysiological and anatomical considerations. Indian Pacing Electrophysiol J. 2021 Apr 19:S0972-6292(21)00059-0. doi: 10.1016/j.ipej.2021.04.005. Epub ahead of print. PMID: 33887363.
  • Oikonomou E, Theofilis P, Vogiatzi G, Lazaros G, Tsalamandris S, Mystakidi VC, Goliopoulou A, Anastasiou M, Fountoulakis P, Chasikidis C, Christoforatou E, Tousoulis D. The impact of sleeping duration on atherosclerosis in the community: insights from the Corinthia study. Sleep Breath. 2021 Jan 7. doi: 10.1007/s11325-020-02267-y. Epub ahead of print. PMID: 33411185.
  • Ioannidis P, Zografos T, Vassilopoulos C, Christoforatou E, Kouvelas K, Kappou T, Dadous G, Skeberis V, Fragakis N, Vassilikos V, Sakadamis G, Kanonidis I. The evolution of mapping and ablation techniques in the treatment of atrial tachycardias occurring after atrial fibrillation ablation. J Interv Card Electrophysiol. 2021 Apr;60(3):493-511. doi: 10.1007/s10840-020-00759-1. Epub 2020 May 13. PMID: 32405890. Cited by: 1
  • Oikonomou E, Vogiatzi G, Lazaros G, Tsalamandris S, Goliopoulou A, Mystakidou V, Theofilis P, Christoforatou E, Chasikidis C, Tousoulis D. Relationship of depressive symptoms with arterial stiffness and carotid atherosclerotic burden in the Corinthia study. QJM. 2020 Sep 1;113(9):633-642. doi: 10.1093/qjmed/hcaa079. PMID: 32125429. Cited by: 1
  • Oikonomou E, Theofilis P, Mpahara A, Lazaros G, Niarchou P, Vogiatzi G, Tsalamandris S, Fountoulakis P, Christoforatou E, Mystakidou V, Anastasiou M, Goliopoulou A, Tousoulis D. Diagnostic performance of electrocardiographic criteria in echocardiographic diagnosis of different patterns of left ventricular hypertrophy. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2020 May;25(3):e12728. doi: 10.1111/anec.12728. Epub 2019 Nov 14. PMID: 31724804; PMCID: PMC7358819.
  • Ioannidis P, Zografos T, Vassilopoulos C, Christoforatou E, Dadous G, Skeberis V, Sakadamis G, Kanonidis I. Selective Activation Re-Mapping Reveals the Mechanism in Apparently Unstable Atrial Tachycardias. J Atr Fibrillation. 2019;11(6):2152. doi:10.4022/jafib.2152. PMID: 31384367; PMCID: PMC6652787. Cited by: 1
  • Oikonomou E, Lazaros G, Tsalamandris S, Vogiatzi G, Christoforatou E, Papakonstantinou M, Goliopoulou A, Tousouli M, Chasikidis C, Tousoulis D. Reply: Possible Effect of Alcohol Consumption on Aortic Dilatation by Inducing the Renin-Angiotensin-Aldosterone System. Angiology. 2019 Nov;70(10):980-981. doi: 10.1177/0003319719865671. Epub 2019 Jul 24. PMID: 31339333.
  • Papaioannou TG, Oikonomou E, Lazaros G, Christoforatou E, Vogiatzi G, Tsalamandris S, Chasikidis C, Kalambogias A, Mystakidi VX, Galiatsatos N, Santouri M, Latsios G, Deftereos S, Tousoulis D. Aortic stiffening is associated with increased left ventricular mass in women but not in men. Eur J Prev Cardiol. 2020 Dec;27(19):2109-2112. doi: 10.1177/2047487319865054. Epub 2019 Jul 16. PMID: 31311304.
  • Oikonomou E, Lazaros G, Christoforatou E, Chasikidis C, Vavouranaki G, Vogiatzi G, Papamikroulis GA, Tsalamandris S, Gergiopoulos G, Mazaris S, Theofilis P, Anastasiou M, Galiatsatos N, Tousoulis D. Breakfast association with arterial stiffness and carotid atherosclerotic burden. Insights from the 'Corinthia' study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2019 Jul;29(7):744-750. doi: 10.1016/j.numecd.2019.04.008. Epub 2019 May 2. PMID: 31138498. Cited by: 2
  • Oikonomou E, Lazaros G, Tsalamandris S, Vogiatzi G, Christoforatou E, Papakonstantinou M, Goliopoulou A, Tousouli M, Chasikidis C, Tousoulis D. Alcohol Consumption and Aortic Root Dilatation: Insights from the Corinthia Study. Angiology. 2019 Nov;70(10):969-977. doi: 10.1177/0003319719848172. Epub 2019 May 7. PMID: 31064194. Cited by: 1
  • Papaioannou TG, Oikonomou E, Lazaros G, Christoforatou E, Vogiatzi G, Tsalamandris S, Chasikidis C, Kalambogias A, Mystakidi VX, Galiatsatos N, Santouri M, Latsios G, Deftereos S, Tousoulis D. The influence of resting heart rate on pulse wave velocity measurement is mediated by blood pressure and depends on aortic stiffness levels: insights from the Corinthia study. Physiol Meas. 2019 Jun 4;40(5):055005. doi: 10.1088/1361-6579/ab165f. PMID: 30952147. Cited by: 9
  • Lazaros G, Oikonomou E, Vogiatzi G, Christoforatou E, Tsalamandris S, Goliopoulou A, Tousouli M, Mystakidou V, Chasikidis C, Tousoulis D. The impact of sedentary behavior patterns on carotid atherosclerotic burden: Implications from the Corinthia epidemiological study. Atherosclerosis. 2019 Mar;282:154-161. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.01.026. Epub 2019 Jan 29. PMID: 30735857. Cited by: 1
  • Papaioannou TG, Oikonomou E, Lazaros G, Christoforatou E, Vogiatzi G, Tsalamandris S, Chasikidis C, Kalambogias A, Mavratzas T, Stofa E, Mystakidi VC, Latsios G, Deftereos S, Tousoulis D. Arterial stiffness and subclinical aortic damage of reclassified subjects as stage 1 hypertension according to the new 2017 ACC/AHA blood pressure guidelines. Vasa. 2019 May;48(3):236-243. doi: 10.1024/0301-1526/a000765. Epub 2018 Dec 10. PMID: 30526401. Cited by: 1
  • Oikonomou E, Lazaros G, Georgiopoulos G, Christoforatou E, Papamikroulis GA, Vogiatzi G, Chasikidis C, Zacharia E, Giannaki A, Bourouki E, Mavratzas T, Stofa E, Papakonstantinou M, Tousouli M, Tousoulis D. Environment and cardiovascular disease: rationale of the Corinthia study. Hellenic J Cardiol. 2016 May-Jun;57(3):194-197. doi: 10.1016/j.hjc.2016.06.001. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27451913. Cited by: 2
  • Arbelo E, Brugada J, Hindricks G, et al, Atrial Fibrillation Ablation Pilot Study Investigators: Brugada J, Arbelo E, Hindriks G,... Christoforatou E et al. The atrial fibrillation ablation pilot study: a European Survey on Methodology and results of catheter ablation for atrial fibrillation conducted by the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2014;35(22):1466‐1478. doi:10.1093/eurheartj/ehu001. Epub 2014 Jan 31. PMID: 24487524. Cited by: 47
  • Arbelo E, Brugada J, Hindricks G, et al, Atrial Fibrillation Ablation Pilot Study Investigators: Brugada J, Arbelo E, Hindriks G,... Christoforatou E, et al. ESC-EURObservational Research Programme: the Atrial Fibrillation Ablation Pilot Study, conducted by the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012;14(8):1094‐1103. doi:10.1093/europace/eus153. Epub 2012 May 24. PMID: 22628450. Cited by: 29
  • Vlachopoulos C, Xaplanteris P, Sambatakou H, Mariolis E, Bratsas A, Christoforatou E, Miliou A, Aznaouridis K, Stefanadis C. Acute systemic inflammation induced by influenza A (H1N1) vaccination causes a deterioration in endothelial function in HIV-infected patients. HIV Med. 2011 Nov;12(10):594-601. doi: 10.1111/j.1468-1293.2011.00935.x. Epub 2011 Jun 5. PMID: 21645196. Cited by: 5
  • Tsiachris D, Chrysohoou C, Oikonomou E, Lazaros G, Dimitriadis K, Maragiannis D, Roussos D, Andreou I, Tsantilas A, Christoforatou E, Pitsavos C, Panagiotakos D, Stefanadis C. Distinct role of electrocardiographic criteria in echocardiographic diagnosis of left ventricular hypertrophy according to age, in the general population: the Ikaria Study. J Hypertens. 2011 Aug;29(8):1624-32. doi: 10.1097/HJH.0b013e3283487780. PMID: 21610511. Cited by: 6
  • Aggeli C, Giannopoulos G, Roussakis G, Christoforatou E, Marinos G, Toli C, Pitsavos C, Stefanadis C. Safety of myocardial flash-contrast echocardiography in combination with dobutamine stress testing for the detection of ischaemia in 5250 studies. Heart. 2008 Dec;94(12):1571-7. doi: 10.1136/hrt.2007.135145. Epub 2008 May 12. PMID: 18474538. Cited by: 13
  • Aggeli C, Christoforatou E, Giannopoulos G, Roussakis G, Kokkinakis C, Barbetseas J, Vlachopoulos C, Stefanadis C. The diagnostic value of adenosine stress-contrast echocardiography for diagnosis of coronary artery disease in hypertensive patients: comparison to Tl-201 single-photon emission computed tomography. Am J Hypertens. 2007 May;20(5):533-8. doi: 10.1016/j.amjhyper.2006.10.003. PMID: 17485016. Cited by: 7
  • Aggeli C, Giannopoulos G, Roussakis G, Christoforatou E, Marinos G, Brili S, Barbetseas J, Stefanadis C. Pre-ejection tissue-Doppler velocity changes during low dose dobutamine stress predict segmental myocardial viability. Hellenic J Cardiol. 2007 Jan-Feb;48(1):23-9. PMID: 17388106. Cited by: 1
  • Aggeli C, Giannopoulos G, Misovoulos P, Roussakis G, Christoforatou E, Kokkinakis C, Brili S, Stefanadis C. Real-time three-dimensional dobutamine stress echocardiography for coronary artery disease diagnosis: validation with coronary angiography. Heart. 2007 Jun;93(6):672-5. doi: 10.1136/hrt.2006.101220. Epub 2006 Nov 3. PMID: 17085530; PMCID: PMC1955206. Cited by: 10
  • Karavidas A, Lazaros G, Matsakas E, Kouvousis N, Samara C, Christoforatou E, Zacharoulis A. Early pacemaker lead thrombosis leading to massive pulmonary embolism. Echocardiography. 2004 Jul;21(5):429-32. doi: 10.1111/j.0742-2822.2004.03078.x. PMID: 15209722. Cited by: 7
  • Kouvousis N, Lazaros G, Christoforatou E, Deftereos S, Petropoulou-Milona D, Lelekis M, Zacharoulis A. Pacemaker pocket infection due to acremonium species. Pacing Clin Electrophysiol. 2002 Mar;25(3):378-9. doi: 10.1046/j.1460-9592.2002.00378.x. PMID: 11990673. Cited by: 2
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
  • Ομάδα Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης
  • Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας
  • Ομάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Πνευμονικής Υπέρτασης και Παιδοκαρδιολογίας
  • Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων
  • Ελληνική Εταιρεία Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας
  • Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (European Society of Cardiology)
  • Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Ρυθμολογική Εταιρεία (European Heart Rhythm Association)
  • Ομάδα Εργασίας Παθήσεων Μυοκαρδίου και Περικαρδίου Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • Έρευνα

  Ενεργός συμμετοχή στην διενέργεια πρωτοκόλλων στο τμήμα Υπερηχοκαρδιογραφίας καθώς και Περιφερικών Αγγείων της Α΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου σε ευρύ φάσμα της Καρδιολογίας με ιδιαίτερη εμβάθυνση στα ακόλουθα:

  • Μελέτες STRESS ECHO που αφορούν την εκτίμηση ισχαιμίας με χρήση δοβουταμίνης καθώς και αδενοσίνης και σύγκριση των αποτελεσμάτων με σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου και στεφανιογραφικά δεδομένα. Εκτίμηση της βιωσιμότητας καθώς και μελέτες που αφορούν την αξιολόγηση της διαγνωστικής αξίας της μεθόδου και μελέτες που αφορούν την ασφάλεια της μεθόδου.
  • Μελέτες δυσυγχρονισμού με την χρήση νεώτερων τεχνικών TDI, strain, strain rate.
  • Μελέτες που αφορούν την εκτίμηση της διαστολικής λειτουργίας σε ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία.
  • Μελέτες που αφορούν την υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των ασθενών με Μυοπάθειες καθώς και ρευματολογικά νοσήματα.
  • Μελέτες που αφορούν την εκτίμηση της λειτουργικότητας του αριστερού κόλπου και την εκτίμηση δεικτών που αφορούν την συστολική και διαστολική λειτουργία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Μελέτες που αφορούν την εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας καθώς και του αριστερού κόλπου σε ασθενείς με υπέρταση, νοσήματα περιφερικών αγγείων και στυτική δυσλειτουργία.
  • Ενεργός συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα της μελέτης «ΙΚΑRΙΑ»
  • Ενεργός συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα της μελέτης «CΟRΙΝΤΗΙΑ»

  Ενεργός συμμετοχή στην διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικών μελετών, επεμβάσεων κατάλυσης αρρυθμιών και διαχείρισης εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών:

  • Κατάλυση παροξυσμικής και εμμένουσας κολπικής μαρμαρυγής
  • Κατάλυση κολπικών ταχυκαρδιών με συστήματα 3D χαρτογράφησης
  • Κατάλυση κοιλιακών ταχυκαρδιών

  (Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο και έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.)