Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΩΝΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
  1. Γενική Κλινική