Προφιλ ιατρού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  1. Γενική Κλινική